Prevence černých labutí

Proaktivní tvarování prostředí. Prevence proti zlomovým událostem, které jsou vzácné (vzácné typem a vzácné výskytem) je velmi obtížná. Lepší je aktivně tvarovat prostředí, aby nedocházelo ke změnám, které mohou znamenat vznik zlomových událostí. Příkladem jsou kroky vlád proti rostoucí inflaci, aby se nezměnila na nekontrolovatelnou hyperinflaci (srovnejte kroky turecké vlády, kde inflace vyletěla na 70 % – existenční riziko nekontrolovatelné).

Spíš jde o to, jak co nejdříve zjistit, že se jedná o černou labuť a zareagovat na ni. Proto se v další části soustředím na detekci a mitigaci černých labutí.

Detekce černých labutí

Na 100 % se dá předpokládat, že se v nějakém čase objeví černá labuť, ale nedá se předpovídat kdy a jaký typ zlomové události to bude. Proto má smysl posílit monitoring prostředí s cílem zajistit schopnost včasné identifikace signálů nebo rovnou vzniku a působení zlomové události. Problémem je setrvačnost vidění firem, kdy na trhu vidí jenom příležitosti růstu. Riziko zlomových událostí s existenčními riziky pro firmu se přehlíží, ignoruje.

Detekce vnitrofiremních černých labutí

Vnitrofiremní černou labuť je možné detekovat jako připravované rozhodnutí firmy, které v případě neúspěchu má široký a devastační účinek na aktiva firmy, což znamená existenční riziko s obnovitelným nebo neobnovitelným budoucím potenciálem.

Reakce na detekovanou černou labuť

Když se objeví vnitrofiremní černá labuť, firmy by měly reagovat aktivací mechanizmu: Nejprve náboje až potom dělová koule.

Detekce vnějších černých labutí

Když čelíte hrozbě tornáda, které zamířilo přímo k vám, vaše míra rizika, tj. potenciální ztráta, do velké míry závisí na tom, jestli tornádo uvidíte včas, schováte se do úkrytu, a zachráníte si tak život a majetek. Jde o časová rizika, kdy je míra rizika spojená s dynamikou událostí a rychlostí i účinností přijatých opatření.

Proto klíčová otázka při řízení existenčních rizik je: „Kolik času máte na přijetí účinných opatření, než bude ovlivněna míra vašeho rizika?“

cerne labute_monitoring

Obrázek: Monitoring rizik

Monitoring rizik jsme blíže popsali v článku Monitoring rizik a rozvoj rizikového myšlení pro úspěšný risk management.

Rizikové rozhodování

Firmy, které ustály černé labutě se snažily existenční rizika omezovat, řídit nebo se jim vyhýbat. To ale neznamená, že nepodstupovaly žádná rizika. Jen učinily daleko méně rozhodnutí zahrnujících:

  • riziko zániku než neúspěšné společnosti.
  • asymetrické riziko než neúspěšné společnosti.
  • nekontrolovatelné riziko než neúspěšné společnosti.

Mitigace černých labutí

Lidstvu se podařilo porazit pandemie typu cholera či neštovice. Šlo o pandemie, které se opakovaly, byly známé, jen se nevědělo, jak je eliminovat. V případě že se znovu objeví, lidstvo už ví, jak zareagovat. Preventivně dělat opatření proti něčemu, co podnikatelské prostředí do té doby neznalo, je velmi obtížné. Již v začátcích vzniku zlomové události je potřeba zastavit její růst nebo utlumit do pozice, kterou lze držet pod kontrolou.

Šance, jak ovlivnit zlomovou událost, je ovlivnit její průběh.

Průběh zlomové události.

Obrázek: Průběh zlomové události.

Omezit dynamiku černých labutí. Má smysl budovat obranné linie proti šíření zlomové události. Vybudovat několik obranných linií, které zastaví nebo ztlumí dynamiku černé labutě.

Omezit nebezpečnost černých labutí. Jde o zmírnění nebezpečnosti černé labutě do té míry, že důsledkem nebudou existenční rizika bez obnovitelného budoucího potenciálu, ale maximálně existenční rizika s obnovitelným budoucím potenciálem. Příkladem účinné strategie ničení nebezpečnosti ruské agrese proti Ukrajině je ničení tylového zabezpečení, zásobovacích linek, řídicích a opěrných bodů ruské armády.