Inovujte pomocí techniky TRIZ či využitím Inovačního procesu. Pro specifické problémy nabízíme školení Kreativních technik, které využívá kreativity a týmu.

Reference

»Školení Kreativní řešení problémů bylo z velké části vyplněno důsledným praktickým procvičováním skupinových kreativních technik, okamžitě navazujícím na probranou teorii. Školení mělo spád; díky profesionálnímu výkonu lektora byli účastníci maximálně aktivně zapojeni a dva dny utekly nečekaně rychle. Celkově akce předčila moje očekávání - doporučuji!«
VELUX

Martin Němec

Velux

»Školení metodiky TRIZ bylo pro celý zúčastněný tým velkým přínosem. Daná problematika byla ze strany lektora podána ve velmi strukturované a pochopitelné formě, navíc podpořena řadou týmových cvičení, kde jsme si jednotlivé nástroje vyzkoušeli v praxi. Velkým přínosem byla také řada představených alternativních nástrojů (např. smart little people, X factor atd.), které opravdu přináší na inovace a oblast vývoje pro nás naprosto nový pohled.«

Michal Lačný

Quality Manager, ViskoTeepak s.r.o.

»Tento kurz byl pro mě hodně inspirativní a myslím si, že se techniky TRIZ dají využít ve všech různých sférách. Díky cvičením jsme si jednotlivé přístupy mohli dobře procvičit. Proto jsou pro mne jednotlivé metody v praxi dobře implementovatelné. Velké díky bych také chtěla vyjádřit školiteli, je vidět, že metodiku TRIZ dobře ovládá a umí své nadšení přenést i na účastníky kurzu.«
VODAFONE

Petra Hamtáková

Vodafone

Chtěli byste vědět více?