Školení prochází všemi základními fázemi každého projektu a učí účastníky klíčové techniky nezbytné pro správné projektové vedení. Poznejte osvědčené nástroje projektového řízení a vyzkoušejte je na praktických příkladech.


Školení Projektové řízení předá účastníkům důležité tipy z praxe a upozorní na ty nejčastější chyby. Probrán bude celý projektový cyklus. Naučíte se definovat rozsah projektu a rozvrhnout změnové aktivity do celého průběhu projektu. Dále se naučíte řídit rozpočet a projektová rizika.

To vše bude pro maximální pochopitelnost a zapamatování procvičeno na praktických cvičeních. Po školení, tak bude účastník schopen zajistit zdárný průběh projektu a maximalizaci výsledků projektu. V praxi to znamená, že účastníkům školení předkládáme jak nástroje projektového řízení, tak techniky řízení změn „change management“.

Typické situace, ve kterých kurz projektového řízení využijete

  • Funkční řízení práce vám již nevyhovuje a firma přechází na projektový způsob řízení.
  • Projektoví manažeři doposud vedli projekty „pocitově“ a nyní potřebují znát profesionální postupy.
  • Projektům se nedaří plnit plánované cíle v čase, nákladech a kvalitě.
  • Organizačně jsou projekty perfektně zvládnuty, ale prostředí nepřijímá změnu, kterou projekty přináší.

Naučíte se

  • Pochopit principy projektového managementu v každodenní praxi.
  • Pochopit role a zodpovědnosti jednotlivých účastníků projektu.
  • Zajistit zdárný průběh projektu a maximalizaci výsledků projektu.
  • Umět aplikovat nástroje řízení a kontroly projektu.
  • Rozvrhnout změnové aktivity do celého průběhu projektu.
  • Umět komunikovat a spolupracovat s týmem.

Struktura školení projektového řízení

Dostupné termíny