Ne každá výrobní linka se musí po dodání rozsáhle upravovat podle Vašich konkrétních požadavků. Následným vícenákladům v řádech desítek procent z původní ceny technologie za optimalizace, přebalancování procesu, SW programování, ergonomii atd. se dá výrazně předcházet díky správnému návrhu konceptu technologie a tvorbě konkrétní specifikace pro dodavatele. Toto školení Vás naučí, jak připravit optimální koncepty výrobních linek, detailní specifikaci pro dodavatele technologie a vyhnout se problémům, dokud jsou ještě jen na papíře a jejich vyřešení Vás téměř nic nestojí.


Každý výrobní závod potřebuje čas od času novou výrobní technologii, ať už se jedná pouze o jednoúčelový přípravek, nebo plně automatizovanou výrobní linku, která díl vyrobí, zkontroluje a zabalí zcela bez zásahu člověka. Pro výrazné zvýšení šance na plné naplnění zákaznických požadavků bez značných dodatečných vícenákladů a zároveň integraci nové technologie do Vašich interních systémů je vhodné, aby linka byla navržena lidmi, kteří za ni budou v budoucnu odpovědni a kteří na ní budou pracovat. Pouze tento přístup Vám zajistí, že se vyvarujete chybám a nedostatkům, které Vám ztěžovaly život u předchozích generací výrobních technologií, a naopak že využijete Vaše know-how a best-practice pro novou technologii.

Lean Line Design je metodika, která staví na týmové spolupráci lokálních týmů, kteří si chtějí navrhnout vlastní výrobní zařízení a vyvarovat se všem chybám z minulosti. Jednoduchá, 15ti kroková struktura tohoto programu Vás provede od počátečních kalkulací „Takt-Timu“, přes balancování operací, návrh layoutu a materiálového toku až po finální simulaci navrženého řešení pomocí „Cardboardu“.

Výstupem takovéhoto workshopu bude jasně definovaná představa toho, co chcete a zároveň jasná specifikace pro výrobce technologie, který Vaši vizi už jen zrealizuje.
Váš tým se poté bude jen těšit na zhmotnění jejich návrhu a sami budou vyžadovat integraci nové technologie v co nejkratším čase.
Jeden z hlavních přínosů tohoto přístupu je kompletní redukce odporu ke změně, které čelíme vždy, když nám technologii někdo vymyslel, navrhl a dodal bez našeho přičinění.

Kurz je zakončen krátkým testem a pokud zpracujete po skončení kurzu praktickou realizaci (dle zadání), můžete získat certifikát „Lean Line Designer“. S praktickou částí Vám pomůžeme prostřednictvím online konzultací s lektorem. Jak certifikace, tak i tento dodatečný koučink jsou v ceně kurzu.

Naučíte se

 • Připravit si základní kalkulace jako TT, CT
 • Připravit si přehled o smontovatelnosti dílu a krocích s přidanou hodnotou
 • Vybrat si vhodnou montážní metodu pro každý montážní krok
 • Porovnat si realitu CT s limity strojové kapacity
 • Vyvinout si materiálový tok
 • Naměřit si časy výrobních kroků pro základní balancování
 • Vypočítat si cílový počet operátorů
 • Zaznamenat problémy z jiných linek, a naopak sesbírat vše, co se kdy povedlo
 • Načrtnout si blokové schéma Vašeho procesu
 • Navrhnout potřebné kontrolní kroky v navrženém procesu
 • Navrhnout balící předpisy a materiálový tok
 • Nakreslit si layout v reálném měřítku
 • Vybalancovat si proces
 • Odladit si proces pomocí „Cardboard“ simulace
 • Připravit si realizační plán

Školení je určeno pro:

 • Technology
 • Projektové vedoucí
 • Specialisty z AM oddělení
 • Korporátní specialisty na manufacturing
 • Vedoucí pracovníky ve výrobě
 • Lean / CI manažery

 

Dostupné termíny