Jak zvýšit výkonnost montáže až o 40 %?


Na školení Design for Assembly poznáte systémový a systematický přístup pro zvyšování výkonnosti montáže. Naučíte se, jak montážně orientované znalosti implementovat do montovaného produktu i montážního systému. Díky simultánnímu návrhu montovaného produktu a montážního systému, myšlením v intencích celého životního cyklu produktu, dosáhnete synergie cílů (čas, náklady, kvalita) bez kompromisů. V rámci školení Vám také představíme inženýrský a manažerský postup, jak přejít z ruční montáže na robotickou montáž.

Ze školení si odnesete strukturovaný algoritmus, formuláře, katalogy montážních znalostí, případové studie. Každý z jednodenních modulů zahrnuje ucelenou případovou studii a vstup hosta ze špičkové české nebo zahraniční firmy. Školení jsme schopni připravit i na klíč pro individuální společnosti.

Témata školení

  • Smontovatelnost – Design for Assemblability: jak dosáhnout plné smontovatelnosti produktu montážním systémem. Systémový a systematický pohled na montáž.
  • Výkonnost montáže – Design for Assembly Cost, Time, Quality, Flexibility: jak dosáhnout cílové výkonnosti montáže. Navrhování produktů z hlediska montážní výkonnosti, simultánní návrh produktu a montážního systému.
  • Montážně orientovaný vývoj – Jak zakotvit „hlas montáže“ do vývojového procesu. Které správné montážní znalosti a kdy integrovat do produktu a montážního systému preventivně během procesu vývoje?

Metoda DFA, která Vám přinese radikální úspory

1) Montážních časů
2) Montážních nákladů
3) Montážní nekvality
4) Montážního nářadí
5) Montážní techniky

Základní informace o školení

  • Modulární program, celkem 3 dny online školení.
  • Školení je určené pro konstruktéry, montážní technology, manažery montáže a lean manažery.
  • Online vstupy hostů – leaderů z českých firem.
  • Ke každému modulu argumentace z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláře.
  • Pro každý modul naše případová studie z české nebo zahraniční firmy s komentářem.
  • Sdílení zkušeností s ostatními účastníky školení.

Více informací naleznete v Produktovém listu