Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno Říjen 10, 2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.integratedconsulting.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Sdílení s ostatními stranami

We only share this data with processors and with other third parties for which consent must be obtained.

Název: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)
Země: Spojené státy americké
Účel: Zasílání marketingové komunikace (newsletter)
Název: Google Ireland Limited
Země: Irsko
Účel: Analýza provozu na webových stránkách na úrovni metriky "uživatelé"

3. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat.

Google nesmí údaje používat pro žádné jiné služby Google.

Zařazení úplných IP adres je námi zakázáno.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

ICG-Capability s.r.o.
Marie Podvalové 924/1
Praha 9 – Čakovice
196 00
Česká republika
Webová stránka: https://www.integratedconsulting.cz
E-mail: zc.gnitlusnocdetargetni@eciffo

Příloha

WPML

WPML používá soubory cookie k identifikaci aktuálního jazyka návštěvníka, naposledy navštívené jazykové verze a jazyka přihlášených uživatelů. Během používání bude WPML sdílet data týkající se webu prostřednictvím nástroje Installer. Žádné údaje od samotného uživatele nebudou sdíleny.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Tato webová stránka používá ke shromažďování a zaznamenávání souhlasů na základě prohlížeče a zařízení Privacy Suite for WordPress od společnosti Complianz. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Tato služba nezpracovává žádné osobní údaje a nesdílí žádné údaje s poskytovatelem služby. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajůspolečnosti Complianz.

Popup Maker

Používáme anonymní soubory cookie, abychom zabránili opakovanému zobrazování stejných vyskakovacích oken ve snaze zpříjemnit našim uživatelům práci. Popup Maker anonymně sleduje zobrazení vyskakovacích oken a konverze. Popup Maker neodesílá žádné údaje o uživatelích mimo tento web.