Finance jsou spojovacím prvkem mezi odvětvími a jejich znalost dodává manažerům kontrolu a nadhled.


Pro efektivní řízení projektů je stále důležitější jistá úroveň „finanční gramotnosti“. Tento kurz je vhodným doplňkovým školením pro projektové a procesní manažery (green belt a black belty), kteří si chtějí rozšířit své znalosti a stát se tak kvalifikovanou protistranou pro ekonomické pracovníky a vedení společnosti při realizaci jejich projektového záměru.

Po absolvování tohoto školení se budete umět orientovat v podnikových financích, zvládnete stanovit náklady projektu, sestavit finanční plán a řídit finanční toky v průběhu času. Osvojíte si také základní finanční terminologii a naučíte se činit klíčová strategická rozhodnutí.

Nabyté znalosti vám v praxi pomohou k efektivnějšímu a hospodárnějšímu řízení vašich projektů.

Typické situace

  • Dostali jste na starosti nový projekt a potřebujete vyčíslit jeho náklady a výnosy
  • Vybíráte z několika investičních variant mezi sebou
  • Rádi byste prosadili vlastní projektový záměr před vedením společnosti a finančními pracovníky

Naučíte se

  • Osvojíte si základní finanční pojmy
  • Porozumíte účetním výkazům
  • Naučíte se plánovat náklady projektu
  • Sestavíte cash flow a finanční plán projektu
  • Zvládnete porovnávat jednotlivé projekty mezi sebou
  • Naučíte se používat MS Excel pro finanční výpočty

Dostupné termíny