Současná ergonomie pracovišť často neodpovídá potřebám a nárokům jejich uživatelů, což může vést k nižší produktivitě, vyššímu riziku pracovních úrazů a vzniku nemocí z povolání. Školení Smysluplná Ergonomie Vás naučí, jak vytvářet a upravovat pracoviště tak, aby plně vyhovovala ergonomickým standardům a přitom byla co nejvíce efektivní a bezpečná. Naučíme Vás, jak zlepšit současnou situaci a přinést tak významný přínos pro Vaši organizaci a její zaměstnance.


Ergonomie je víc než jen vhodné umístění počítačové klávesnice a pohodlné křeslo. Je to věda o optimalizaci vztahu mezi člověkem a jeho pracovním prostředím. Ve světě, kde technologie neustále pokračuje a pracoviště se neustále vyvíjí, musíme zůstat na špičce nejpřednějších ergonomických standardů a jejich efektivního a smysluplného užití.

Naše školení je určeno pro technologické specialisty, kteří jsou zapojeni do vývoje nových pracovišť nebo úpravy stávajících. Naše hlavní motivace je vytvoření pracovního prostředí, které je nejen efektivní a produktivní, ale které také přispívá k lepšímu zdraví, pohodlí a celkovému blahu pracovníků.

Na tomto školení se naučíte, jak aplikovat ergonomické standardy v praxi, čímž zvýšíte bezpečnost a produktivitu. Zjistíte, že i malé změny mohou mít velký dopad na každodenní práci, a jak tyto změny mohou vést k výraznému zlepšení celkového výkonu a spokojenosti pracovníků.
„Smysluplná Ergonomie“ je strukturovaná jako interaktivní školení, kde je teorie propojená s praxí. Každý modul obsahuje přednášku na dané téma, diskusi a praktické cvičení, které Vám pomohou lépe pochopit a aplikovat naučené koncepty.

Zaměříme se na různé aspekty ergonomie, včetně fyzické ergonomie (jak upravit pracoviště tak, aby minimalizovalo zdravotní rizika), kognitivní ergonomie (jak se vyhnout nadměrnému zatížení a stresu) a organizační ergonomie (jak optimalizovat pracovní postupy a týmovou dynamiku).

Výstupem našeho školení je nejen zvýšené porozumění ergonomii, ale také praktické nástroje a techniky, které můžete okamžitě použít ve svém pracovním prostředí.
„Smysluplná Ergonomie“ je více než jen školení. Je to krok k lepšímu pracovnímu životu, k větší produktivitě a k zdravějšímu a šťastnějšímu pracovnímu týmu. Připojte se k nám a zjistěte, jak můžete zlepšit své pracovní prostředí a přispět ke zlepšení kvality života svých kolegů.

Naučíte se

 • Základy ergonomie: Definice, historie a význam v současném pracovním prostředí.
 • Ergonomické standardy a regulace: Přehled nejdůležitějších ergonomických norem a zákonů.
 • Ergonomické návrhy pracoviště: Jak navrhovat pracoviště s ohledem na ergonomii.
 • Ergonomie a technologie: Jak technologie může podporovat ergonomii na pracovišti.
 • Fyziologické aspekty ergonomie: Pojetí ergonomie z hlediska tělesného zdraví a pohodlí.
 • Psychologické aspekty ergonomie: Pojetí ergonomie z hlediska mentální pohody a spokojenosti pracovníků.
 • Ergonomické hodnocení pracovišť: Naučíte se, jak provést ergonomické hodnocení a identifikovat potenciální problémy.
 • Ergonomické řešení problémů: Naučíte se, jak řešit ergonomické problémy a zlepšovat pracovní prostředí.
 • Případové studie: Analýza skutečných případů s cílem posílit praktické dovednosti.
 • Aplikace ergonomie pro zvýšení produktivity: Jak využít ergonomii pro zvýšení efektivity a produktivity.
 • Prevence zranění a nemocí: Jak ergonomie může předcházet pracovním zraněním a nemocem.
 • Ergonomie a pracovní spokojenost: Vztah mezi ergonomií a spokojeností s prací.

Školení je určeno pro:

 • Technology
 • HSE a bezpečnostní specialisty
 • Specialisty z AM oddělení
 • Korporátní specialisty na manufacturing
 • Vedoucí pracovníky
 • Lean / CI manažery

 

Dostupné termíny