bg-procesni-audit

Procesní audit - Productivity scan

Vybereme oddělení a provedeme hloubkový audit procesů a kapacitního využití lidí. Najdeme příležitosti v procesech, v přerozdělení práce a radikálně zvýšíme propustnost a produktivitu.
Změříme současnou úroveň produktivity/ efektivity v oddělení a skokově ji navýšíme

Pokud cítíte, že produktivita oddělení a vytíženost zaměstnanců kolísá, resp. vám přijdou někteří pracovníci přetížení a jiní nevytížení, můžeme společně realizovat analýzu produktivity oddělení, tzv. „Productivity scan“. Společně vybereme oddělení, která budeme analyzovat a připravíme procesní audit.

V prvním kroku zmapujeme všechny procesní aktivity v oddělení a připravíme strategii měření dat a produktivity. Vše realizujme otevřeně a zahrnujeme všechny reprezentativní účastníky jednotlivých procesů. Na základě vstupů připravíme plán sběru dat a tzv. snímkujeme rozložení aktivit v průběhu dne. Náš zkušený tým „sběračů dat“ je velmi empatický, pozoruje procesy a zjistí dílčí návaznosti. Tým se kalibruje a začíná měřit jednotlivé procesní časy a další potřebné informace. Kromě dat sbíráme podněty, příležitosti ke zlepšení procesního i technického rázu.

Po detailním sběru dat přichází datová analýza, kterou vytvářejí naši zkušení Black Belti. Měříme kapacitní využití lidí (TTE index), variabilitu výkonu, ale bereme v úvahu i přidanou hodnotu jednotlivých aktivit. Vše zpracujeme do výstupu s naším doporučením.

Výsledkem tohoto procesního auditu je kapacitní studie popisující co nejvěrnější obrázek o reálném výkonu. Formou drobných Kaizen workshopů, které jsou součástí, hledáme cesty, jak vylepšit proces nebo jinak alokovat zdroje.

Pokud chcete poznat, měřit a optimalizovat procesy v celé společnosti, můžeme Vám také pomoci zavést procesně řízenou organizaci.

 

Produktový list

Stáhněte si informace o službě Procesní audit - Productivity scan ve formátu PDF.

Stáhnout

Náš postup k doručení cíle - Roadmapa

1

Nastavení rozsahu a cílů

Identifikujeme týmy a procesy k diagnostice

2

Mapování aktivit v oddělení

Identifikujeme procesní aktivity a příležitosti

3

Snímkování kapacity

Sbíráme data v oddělení od jednotlivých pracovníků

4

Analýza dat

Vyhodnotíme procesní a kapacitní data a vizualizujeme je

5

Tvorba konceptu a plánu zlepšení

Vytvoříme návrhy a validujeme je společně na workshopech

Cíle a benefity


Finanční úspory
(snižování personálních nákladů )

Vyšší produktivita –
vyšší produkce

Rychlejší procesní čas
(eliminace nadbytečných aktivit)

Možnost lépe alokovat práci mezi lidi

Rychleji reagovat na změny v zadání (agilita)

Posílit komunitu a ukázat sílu společné práce

Ukázky přínosů

-42 % Nadbytečných reportů bylo zrušeno po procesním auditu v oddělení Reportingu.

Dopady: 2 FTE přealokovány ze standardních reportů na Manažerské a PowerBI reporty, kde se původně mělo nabírat. Dopad v nákladech 1,8 mil Kč + rychlejší ad hoc reporty. Kde: Služby, oddělení, které se primárně zabývalo standardními dopady

+35 % Zvýšení denní produktivity zpracovaných smluv na osobu z 34 na 47 smluv.

Dopady: Snížení rozpracovanosti smluv, které zapříčinili pozdní odpovědi zákazníkům. Dopad na NPS a celkovou akceptaci nabídek. Dopad v tržbách 4,4 mil Kč. Kde: Backoffice Telekomunikační společnosti

-4 FTE Kompletní revize oddělení Provozní Administrativy logistické společnosti.

Dopady: 6 oddělení revidováno, 12 klíčových procesů analyzováno a 40 lidí snímkováno. Restrukturalizace práce, eliminace nadbytečných aktivit umožnila přealokovat 4 FTE na jiné volné pozice ve firmě dle domluvy. Benefit 3,5 mil Kč ročně Kde: Administrativa logistiky

Máte zájem o Procesní audit – Productivity scan? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoby

Mám zájem o více informací

    Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

    Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s.r.o., se sídlem Marie Podvalové 1, Praha 9, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

    Zpracování Vaší žádosti i následné komunikace.*

    Zasílání následné komunikace o chystaných školeních, akcích společnosti a zvýhodněných nabídkách - "Newsletter".

    Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních údajů najdete zde.