Nejoceňovanější školení roku 2016–2023. Certifikované školení poskytuje ucelenou znalost metodiky Lean a Six Sigma pro zlepšování procesů. Návratnost investice již s prvním projektem, tedy po 3-6 měsících.


Školení Green Belt poskytuje ucelenou znalost metodiky Lean a Six Sigma pro zlepšování výkonnosti firemních procesů (vycházející z projektové metodiky DMAIC). Posluchači jsou po absolvování školení schopni vyhledat příležitosti pro zlepšení a následně vést středně velké procesní projekty.

Školení představí budoucímu Green Beltovi všechny fáze cyklu DMAIC (strukturovaný postup řízení projektů) se zaměřením na praktické procvičení klíčových nástrojů v každé z těchto fází. Simulační hra, případové studie, analýzy a praktická cvičení zaručují pochopení jednotlivých nástrojů i jejich následné využití.

Účastníci kurzu jsou schopni samostatně definovat, popsat a provést ucelený projekt pomocí metodiky Lean Six Sigma. Cílem kurzu je představit všechny potřebné a praktické nástroje a techniky metodiky Lean a Six Sigma, vyzkoušet a konzultovat hlavní techniky a nástroje typického zlepšovacího projektu.

Školení je zakončeno přípravou k certifikaci, po splnění podmínek certifikace je absolventovi udělen diplom Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt, který patří k mezinárodně uznávaným certifikacím.

Naučíte se

 • Řídit středně velký procesní projekt Lean Six Sigma
 • Definovat rozsah projektu a mapovat procesy
 • Měřit výkonnost procesu
 • Analyzovat proces pomocí datové, grafické a procesní analýzy
 • Realizovat analýzy pomocí statistických softwarů
 • Hledat řešení a vyhodnotit nejlepší variantu
 • Nastavit měření procesů

Školení Green Belt online

Školení Green Belt nabízíme kromě klasického školení v učebně také v online variantě. Jsme si vědomi odlišností, které online školení přináší, a proto jsme kompletně přepracovali naše tréninkové postupy. Máme pro Vás připraven intenzivní online trénink, který zachovává základní pilíře: simulační hru, práci v týmu (virtuální), výklad s elektronickým white-boardem, online zkušební otázky a test i samotnou certifikaci. Součástí programu je online koučink Vašeho projektu zkušeným konzultantem ICG.

Pro účast na kurzu budete potřebovat připojení na internet a možnost instalovat si nebo použít on-line aplikaci programu Teams.

Srovnání školení online a v učebně

ŠKOLENÍ GREEN BELT V UČEBNĚ
ŠKOLENÍ GREEN BELT ONLINE
6 dnů školení (3+3 dny, 9:00-17:00) 8 modulů školení (8:30-13:00)
Osobní setkání – možnost vše zažít naživo, reálné workshopy a diskuze Využití nových digitálních nástrojů (Teams, Menti, Miro a Odoo platforma) umožňuje zvýšení interaktivity programu a navíc si osvojíte používání nástrojů digitální spolupráce a řešení problémů pro Vaši další práci.
Komplexní servis – zapůjčení notebooků se statistickým SW, není potřeba žádné technické vybavení. Výuka bez cestovních nákladů a celodenní nepřítomnosti v zaměstnání.
10 hodin online koučinku 10 hodin online koučinku
Tištěné školicí materiály Školicí materiály v elektronické podobě
Watch video: 4 Key success factors of our online trainings Video: Online školení naším pohledem

Konzultanti Milan Gazdík a Libor Čadek v několika krátkých videích reflektují vývoj našich online školení, diskutují pozitiva a výzvy virtuálního prostředí a ukazují nástroje, která při kurzech využívají.

Proč školení od nás?

 • Metodika založená na praktických příkladech od 30 konzultantů z celé Evropy
 • Zkušení školitelé, realizovali přes 60 LSS školení za posledních 12 měsíců
 • Propojení přístupů LEAN, Six Sigma a řízení změn (Change managementu)
 • Garance kvality na všechna naše školení
 • Mezinárodní Lean Six Sigma certifikace součástí školení
 • Profesionální celobarevné školící materiály s případovými studiemi
 • Přes 100 pozitivních hodnotících referencí

Proč si vybrat školení Lean Six Sigma právě od nás? Máme hned 12 důvodů!

Certifikace

Po absolvování školení Lean Six Sigma Green Belt a úspěšném složení závěrečného testu (alespoň 80%, test se skládá ze 40 otázek) dostanete od nás osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Green Belt.

Absolvent může pokračovat v certifikaci „Certified Lean Six Sigma Green Belt, pro kterou je nutné realizovat 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Podstatou je praktické vyzkoušení vybraných nástrojů a zlepšení konkrétního procesu. V rámci kurzu účastník obdrží profesionální projektové šablony, které výrazně zjednodušují práci na projektu. Pro získání certifikace je nutné projekt obhájit před komisí v sídle společnosti ICG-Capability. Certifikační proces i obhajoba jsou zahrnuty v ceně kurzu

Podívejte se na fotografie z úspěšných Lean Six Sigma certifikací:

Certifikácia Lean Six Sigma, jún 2019   

Dostupné termíny