Jak jsme avizovali, dnes se v našem článku zaměříme na správný výběr Lean Six Sigma projektu.

Už při samotném výběru projektu totiž dochází k chybám, které později mohou mít za následek jeho protahování v čase, a tedy i značný nárůst rizika nedokončení projektu.

První typickou chybou je zvolení příliš širokého rozsahu projektu. Myslím, že tato situace je způsobena klasickým manažerským myšlením (vyřešit co nejvíce, v co nejkratším čase) a také často zažitou představou, že projekt musí být “něco velkého”. Jaká témata mám na mysli? Ve světě služeb a administrativních procesů může jít například o zkracování procesu vývoje nového produktu (time to market), zjednodušení finančního plánování firmy, nebo zefektivnění nákupního procesu. Ve výrobních podnicích se často setkávám s požadavkem na zkracování “lead time” celé výroby nebo zefektivnění logistiky. Tato témata jsou ale pro řešení v jednom projektu příliš rozsáhlá. Metodika Lean Six Sigma je totiž nejlépe použitelná pro řešení úzce definovaných procesních problémů, zato je však zkoumá do hloubky a do nejmenšího detailu. Rozsáhlá témata je vždy možné rozdělit do podprocesů a řešit je jako dílčí projekty.

Druhý typ problému nastává při výběru prvního projektu pro čerstvě vyškoleného Green / Black Belta. Je třeba mít vždy na mysli, že na prvním projektu by se měl absolvent školení ještě učit a znalosti získané na školení si tak poprvé prohloubit v praxi. Chybný přístup je typu: “nyní jsi vyškolený na metodiku Lean Six Sigma, konečně už můžeš řešit ten procesní problém, se kterým si už dlouhou dobu nevíme rady”. Často tedy vídám, že jako první zadání dostanou začátečníci například zkrácení procesu IT vývoje nebo snížení chybovosti na klíčovém výrobku společnosti. Oboje jistě lze řešit pomocí metodiky Lean Six Sigma, ale nejsou to právě vhodná témata pro sbírání prvních zkušeností. Tyto projekty bych přenechal zkušenějším Green / Black Beltům, kteří už realizovali alespoň 3 úspěšné projekty. Vždy doporučuji začínat postupně s menšími, méně závažnými projekty a při jejich vedení získat potřebné dovednosti a zkušenosti, které pak využijete u komplikovanějších témat.

V příštím článku bych se chtěl zaměřit na téma sběru hlasu zákazníka a definování CTQ (Critical to quality).