bg-rozvoj-lidi-a-organizace

Program Kata koučink / PDSA

Program pro zavedení kultury systematického zlepšování procesu zvyšováním dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace v používání vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů.

Postupně odhalujte svou cestu kupředu směrem k plnění náročných úkolů!

Vědecké myšlení působí proti přirozené tendenci skákat rovnou do řešení. Umožňuje „učení se chybami“ a postupné objevování toho, na čem pracovat a co změnit v procesu tak, aby bylo dosaženo cíle. Je užitečné pro směřování k cílům ve složitých, dynamicky se měnících a nepředvídatelných podmínkách. Zároveň rozvíjí vedoucí zaměstnance v jejich schopnosti zlepšovat svůj proces a vytvářet skutečnou „učící se“ organizaci.

Zlepšovací kata – vědecký přístup ke zlepšování procesů

Toyota Kata - vědecký přístup - Postupně odhalujete svou cestu kupředu místo pokusu rozhodnout dopředu, jakou cestou se vydat.

Program a poradenství Kata koučink / PDSA se zaměřuje na vedoucí zaměstnance a rozvoj jejich dovedností zlepšovat procesy a učit vědecký přístup řešení problémů své zaměstnance. Cílem je naučit všechny promyšlený, efektivní a sdílený způsob práce v celé organizaci.

Tréninkový program Kata koučink / PDSA je rozvojový program, který spočívá v postupném proškolení vědeckého přístupu vedoucích zaměstnanců na všech úrovních a zavedení každodenní rutiny koučovacích setkání přímo na pracovišti. Kata koučink vede k rozvoji žádoucích vzorců chování, myšlení a k vnitřní motivaci být každým dnem lepší. Procvičování chtěného jednání musí být součástí normální denní práce. Zlepšovací kata umožňuje nejen plnit požadované cíle, ale i rozvoj lidí při práci na nich a neustálé zlepšování procesů.

Typické situace, ve kterých program Kata koučink / PDSA pomůže:

 • Chcete vybudovat „učící se“ organizaci a motivovat své zaměstnance k aktivnímu přístupu při řešení problémů.
 • Potřebujete rozvíjet manažerské dovednosti vlastníků procesů zejména jejich schopnost systematicky zlepšovat své procesy a vytvářet prostředí pro plnění náročných úkolů.
 • Máte problematické procesy, které se nedaří dlouhodobě zlepšit a akční plány nezabírají.

 

Naučíte se

 • Systematický vědecký přístup pro zlepšování procesů a plnění náročných úkolů ve složitých, dynamicky se měnících a nepředvídatelných podmínkách.
 • Stanovit náročné, a přesto nedemotivující úkoly ve vaší společnosti a zajistit, aby vaši zaměstnanci používali efektivní způsob, jak je splnit.
 • Jak poznat hranici poznání procesu a vytvořit prostor pro „učení se chybami“ a hledání inovativních řešení.
 • Jak systematicky učit své podřízené vědeckému myšlení.

Koučink kata - Manažeři musí mít schopnost učit své podřízené vědeckému myšlení!

V případě zájmu si vyžádejte bezplatnou konzultaci.

Kontaktní osoba

Pavel Škoda

Senior konzultant

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s.r.o., se sídlem Marie Podvalové 1, Praha 9, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

  Zpracování Vaší žádosti i následné komunikace.*

  Zasílání následné komunikace o chystaných školeních, akcích společnosti a zvýhodněných nabídkách - "Newsletter".

  Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních údajů najdete zde.