Cílem tohoto školení je naučit účastníky rozličným technikám k posílení kreativních schopností při týmovém řešení problémů.
Ideální doplněk pro inovátory, Green / Black Belty, nebo jednoduše pro všechny kdo potřebují najít inovativní a účinné řešení svých problémů.


Podívejme se na nový způsob řešení problémů, který záležitost nejen vyřeší, ale nabídne novou úroveň přidané hodnoty. Kreativní řešení problémů a vytváření nových nápadů jsou páteří inovace. Často se cítíme nejméně kreativní v okamžiku, kdy potřebujeme být co nejtvořivější. Proto potřebujeme znát a používat více nástrojů pro posílení své nebo týmové kreativity.

Během 2 dní našeho unikátního kurzu ukážeme účastníkům mnoho způsobů pro získání inspirace a vytváření nápadů, které lze později přeměnit na úspěšná řešení. Účastníci provedou sérii interaktivních cvičení, která posílí jejich tvořivou stránku a naučí je používat konkrétní techniky při řešení problémů.

Naučíte se

Inspirační nástroje

 • NÁHODNÝ PODNĚT
 • 30 CIRCLES
 • NEGATIVNÍ BRAINSTORMING

Nástroje pro hledání inspirace v týmu

 • BRAINWALKING
 • 6-3-5 BRAINWRITING
 • OPERA
 • 6 KLOBOUKŮ DE BONA

Kreativní techniky pro generování radikálních nápadů

 • IMAGINARY BRAINSTORMING
 • 9 BOXES
 • HIT MATRIX
 • VIVID BRAINSTORMING

Dostupné termíny