Ovládněte moderní analytické metody! Není nutné znát složité matematické vzorce, ale umět data připravit, sesbírat a správně je interpretovat. Statistická analýza vám po tomto kurzu nebude dělat problém.


V pracovním životě jsme často obklopeni daty. Sbíráme mnoho údajů o všech parametrech procesu či produktu, ale jen velmi obtížně tato data vyhodnocujeme. Používáme jen velmi omezené analytické nástroje a grafy, které neodhalí skutečnou příčinu problému, závislosti či trend. V našem speciálním kurzu Vás naučíme používat komplexní datové analytické techniky pomocí statistického softwaru Minitab, jehož licenci Vám zapůjčíme. Školení je založeno na reálných případových datech, která jsou postupně analyzována graficky a poté statisticky. Každá analýza je vysvětlena metodicky a ihned procvičena v aplikaci Minitab.

Tento kurz je také velmi užitečný pro všechny, kteří chtějí  aplikovat nástroje Six Sigma. Minitab se trvale osvědčil při analýze dat v kontextu této metodiky.

Typické situace, kdy využijete analytické metody

 • Naše firma se často rozhoduje na základě intuice a odhadů, nikoliv na základě dat.
 • Potřebujeme porovnávat mnoho dat mezi sebou a nevíme jak na to.
 • Chceme prosadit změnu, ale nemáme argumenty.
 • Sbíráme všechna data, která jsme ale nikdy nevyužili a teď nevíme, jaká použít.
 • Nevíme, kolik dat potřebujeme k zamýšlené analýze.
 • Potřebujeme nastavit měření KPI.
 • Koupili jsme drahý statistický software, ale nevyužíváme jeho možnosti.

Naučíte se

 • Nastavit měření a sběr dat podle potřeby analýzy.
 • Odhalovat potenciální problémy z trendů dat.
 • Vyhodnocovat parametry dat.
 • Hledat řešení na základě dat.
 • Realizovat grafické a statistické analýzy pomocí softwaru Minitab
 • Používat statistické nástroje: Testování hypotéz, Regresní analýzy, Korelace, Krabicový diagram, Pareto a Scatter diagram, SPC diagramy.

Dostupné termíny