Měřící systémy jsou naše „druhé oči“, kterými každý den sledujeme procesy ve firmě.


Analýza měřících systémů poskytuje metodiku, jak zjistit, že datům získaným měřením můžeme důvěřovat.

Na školení se srozumitelnou formou seznámíte s teorií, kterou je nezbytné znát pro úspěšné provádění MSA. Vysvětlíme a ilustrujeme základní pojmy. Získáte praktické rady, jak studie připravovat. Představíme vám zásady, které vám pomohou MSA úspěšně aplikovat ve specifickém prostředí vaší firmy.

Velký prostor budeme věnovat procvičování analýz v softwaru Minitab a interpretaci výstupů. I zde platí, že především praxe dělá mistra.

Pro účast stačí znalost Minitabu a základní statistiky.

Typické situace, ve kterých školení využijete

 • Potřebujete prověřit vaše měřící metody, je to jeden z požadavků jištění kvality
 • Vaši zákazníci požadují studie MSA pro dodávaný produkt, nebo mají připomínky k vašim stávajícím
 • Ovládáte práci v Minitabu a základní statistiku, ale potřebujete prohloubit znalosti o této metodice a procvičit si ji na případových studiích
 • Nejste si jistí, zda studie MSA provádíte kvalitně, máte nálezy z auditů týkající se studií MSA
 • Máte nejasnosti ohledně aplikace metodiky MSA ve specifickém prostředí vašich procesů

Naučíte se

 • K čemu slouží Analýza měřících systémů a co vše vám o vašem měření může říct
 • Co znamenají pojmy správnost, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost.
 • Doporučený postup jak studie provádět (od přípravy, designu až po vyhodnocení a tvorbu závěrů)
 • MSA typ 1: vysvětlíme pojmy a ukazatele (bias, linearita, stabilita, referenční vzorek, Cg, Cgk)
 • MSA typ 2: pro atributivní data, Kappa ukazatel
 • MSA typ 2: pro kontinuální data, design „Crossed“ a „Nested“, specifika studie pro destrukční měření
 • Na případových studiích procvičíme interpretaci výsledků a hodnocení kvality měřících systémů dle AIAG.

 
V případě zájmu o uzavřené firemní školení nás prosím kontaktujte.