Provozujete klíčovou technologii, drahý stroj a nejste spokojeni s výkonností? Zapojte agilní techniky řízení odborných zdrojů, pracujte s aktuální i strategickou příležitostí ve vašich procesech.


Továrny se mění s nástupem Industry 4.0 a mění se i TPM. Co bylo před 20 léty už nestačí. Nositelem změny jsou data a jejich hluboké využití. Jak propojit data s technickou praxí a využít potenciál strojních celků, linek, či CNC strojů na maximum? Připravili jsme pro vás nový kurz Auditor TPM. Co v něm nenajdete? Jak udělat SMED, preventivní údržbu, či jak organizovat sklad náhradních dílů. Ne, tudy se nevydáme.

A kudy povede naše cesta?
Jste ředitelem továrny a potřebujete změnu? Jste manažerem engineeringu, kvality, financí? Potřebujete s nejmenší energií svého týmu získat maximální výkon? Přijďte si poslechnout, jak na to. Vezměte si s sebou techniky, inženýry, své budoucí auditory TPM a přijeďte se naučit hloubkovou analýzu ztrátového výkonu vašich stojů a zařízení.
Ve dvou dnech vám představíme nový přístup k TPM. Naučíte se standardizovanou techniku analýzy klíčových ztrát stroje/zařízení, což nasměřuje vaše zlepšování na kritické oblasti. Objevíte nový přístup k aplikaci Lean technik pomocí porovnání aktuální i trendové ztráty mezi strojními celky napříč továrnou. Naučíte se funkční postup agilního řízení lidských a technických zdrojů továrny na základě prokazatelných měřitelných parametrů. Dáme vám možnost porovnání se s jinými továrnami pomocí standardizované benchmarkové techniky.

Naučíte se

 • V rozsahu 1 dne provést komplexní audit TPM klíčového stroje
 • Nový přístup / nástroj zeštíhlující současný přístup k technice LEAN PRODUCTION
 • Provést kritickou revizi komplexních ztrát zařízení
 • Auditovat odborné činnosti údržby – prevenci, predikci, oběh náhradních dílů
 • Kontrolovat nákladovost stroje a definovat ztracené příležitosti
 • Připravit kompletní strukturovanou auditovou zprávu pro management
 • Na základě hloubkové revize nastavit strategii a detailní projekty pro efektivní realizační fázi

Proč k nám?

 • Naučíme vás techniku umožňující v extrémně krátkém čase realizace hlubokou kritickou revizi ztrátových příležitostí stroje
 • Naučíme vás techniku umožňující nasazení agilního řízení odborných lidských zdrojů v prostředí průmyslových podniků
 • Naučíme vás techniku, kterou je jednoduché replikovat
 • Naučíme vás, jak proniknout do údržbářských procesů
 • Budeme přinášet zásadní nálezy, které přetavíme do nápravných lokálních akcí nebo systémových změn v procesu
 • Trénink je veden zkušenými Lean specialisty s profesní znalostí údržby a implementace systému TPM

Nové techniky Lean nástrojů a agilní řízení

Naším cílem byla realizace zeštíhlení Lean techniky a inovace této metodiky směrem k agilním technikám řízení. Naším mottem se stala slova Lee Morrisona: „Neexistují pokročilé techniky. Jsou jen základy dělané dobře.“ Přezkoumali jsme dostupnou praxi aplikace TPM a objevili jsme systémové kritické nedostatky a příležitosti. Pro audit TPM jsme vyvinuli standardizovanou techniku umožňující s minimálními zdroji revidovat ztrátovou příležitost na zařízení a porovnat tuto příležitost s dalšími zdroji příležitosti, jinými stroji. Na základě výstupů je možné sestavit a přesně zacílit odborný tým pro razantní a rychlé získání nalezené příležitosti.

Moduly školení a agenda

1. Blok – Analýza aktivit údržby

 • Zacílíme se do údržbářských procesů
 • Naučíme se rozborovat technickou a zákaznickou efektivitu autonomní, preventivní a prediktivní údržby
 • Naučíte se dílenské i datově-analytické nástroje
 • Pronikneme s vámi do světa údržby a zčitelníme procesy pro jejich řízení

2. Blok – Klíčové ztráty kapacity zařízení 1/2

 • Jaké ztráty a jakou technikou měřit
 • Zaměříme se na nekvalitu, poruchy a prostoje
 • Naučíme vás nové nástroje – např. valivou analýzu variabilních časů cyklů
 • Představíme vám, jak efektivně tato data získat na libovolném stroji/zařízení

3. Blok – Klíčové ztráty kapacity zařízení 2/2

 • Jaké ztráty a jakou technikou měřit
 • Zaměříme se na přestavbu, mikro prostoje a změny rychlosti
 • Naučíme vás nové nástroje – např. 3X a 1X
 • Představíme vám, jak efektivně tato data získat na libovolném stroji/zařízení

4. Blok – Nákladovost stroje a auditová zpráva

 • Naučíme vás, jak připravit data, aby sloužila vám a nikoli vy datům
 • Provedeme rozbor nákladovosti údržby na stroji
 • Přezkoumáme dostupnost dat a provedeme analýzu ztrát vašeho stroje
 • Sestavíme komplexní audit TPM a navrhneme doporučení pro agilní řízení

5. Blok – Certifikace

 • Certifikační den, kdy každý účastník předkládá a prezentuje certifikační zprávu auditu

Komu je určen kurz Auditor TPM

V prvé řadě manažerům. Manažerům, kteří chtějí pochopit, jak nový nástroj agilního řízení uchopit a implementovat do svých procesů. V druhé řadě budoucím auditorům, kteří budou analyzovat interní procesy. A ve třetí řadě technikům, inženýrům, vedoucím údržeb a výrobních jednotek, kteří se naučí vidět příležitost. Tuto příležitost popsat a zužitkovat.

Jak je to s agilním řízením v Auditu TPM?

Naše úvodní hypotéza zní: vaše odborné zdroje tvrdě pracují na plošných standardech, které vám přinášejí plošné zlepšení. Současně vám unikají příležitosti v desítkách procent výkonu na lokálních procesech. Díky Auditu TPM vám dáme důvod vytvořit tým specializovaných odborníků a vzít si zásadní příležitost. Budeme přemýšlet, co by pro vaši továrnu znamenala změna v léta zavedené praxi odborných oddělení. Budeme přemýšlet, nakolik má pro továrnu hodnotu současné dělení funkcí a pracovních rolí. Budeme přemýšlet v kontextu zjištění ztráty auditu TPM na konkrétním kritickém stroji.

Co dokážeme objevit při auditu

Následující příklady byly výchozím bodem pro tvorbu tohoto kurzu: