bg-procesni-audit

Lean leadership

Staňte se skutečným Leaderem, který je schopen vytvářet prostor pro rozvoj samostatnosti svých zaměstnanců při zlepšování vlastních procesů, aby byli vnitřně motivovaní plnit výzvy, které jim každodenní praxe přináší.
Role praktického leadera při rozvoji zaměstnanců
Produktový list

Stáhněte si informace o službě Lean leadership ve formátu PDF.

Stáhnout

Rozvíjíme vedoucí zaměstnance na všech úrovních organizace, aby správně plnili svou roli vlastníků procesů a dokázali nastavit bezpečné prostředí pro jejich zlepšování.

Vysvětlíme smysl jejich pravidelné přítomnosti na místě, kde se přidává hodnota. Učíme je, jak správně reagovat na výsledky a jednání svých týmů a jak být vzorem žádoucího chování. Společně se dohodneme na základních rutinách zlepšování výrobních i administrativních procesů a učení se z nových zkušeností.

Naučíme leadery zadávat náročné úkoly zaměřené na plnění cílů společnosti definovaných v rámci plánovaného rozvoje firmy (Hoshin Kanri). Jak výsledky transparentně vizualizovat, aby to dávalo zaměstnancům smysl a zpětnou vazbu skutečného plnění a motivaci včas reagovat. Spolupracovat a učit své zaměstnance systematickému vědeckému přístupu při zlepšování procesů.

Ukážeme cestu aktivního zapojení všech zaměstnanců a jejich opravdového rozvoje v oblasti řešení problémů a hledání nových možností při zlepšování procesů. Cílem je vytvořit silnou firemní infrastrukturu „učící se“ organizace a kapacitu firmy pro zlepšování všech procesů a efektivní řešení problémů.

Lean leader je schopný efektivně vést a komunikovat s expertními zlepšovatelskými týmy zavádějícími principy Lean performance. Poskytovat jim zdroje, kalibrovat postup, a celkově vytvářet prostor pro to, aby jejich projekty mohly být úspěšné.

Náš postup k doručení cíle - Roadmapa

1

Sladění se strategií

Sladíme náročné úkoly (výzvy) se strategií firmy.

2

Role lean leadera

Nastavíme rutinu pro leadery (LEADER-GEMBA) a naučíme je aktivně naslouchat a dávat konstruktivní zpětnou vazbu přímo v procesu.

3

Transparentnost procesu

Zajistíme okamžité odhalení bariér očekávaného výkonu a jejich rychlé odstranění

4

Kata koučink / PDSA

Naučíme používat vědecký přístup při zlepšování procesu a jak tuto dovednost naučit další zaměstnance (role kata kouče).

5

A3 / PDCA

Zavedeme a mentorujeme A3 / PDCA (role šampiona).

Cíle a benefity

Zvýšení procenta aktivně zapojených zaměstnanců

Zajištění plnění KPI oddělení / firmy

Snížení počtu otevřených problémů

Snížení fluktuace zaměstnanců

Ukázky přínosů

-30 % Snížení fluktuace výrobních technicko-hospodářských pracovníků

Dopady: Stabilizoval se podpůrný tým výroby. Zajištěno plynulé předávání know-how a efektivnější dokončování otevřených akcí, což vedlo ke zvýšení úspěšnosti strategických projektů. Zvýšení atraktivity zaměstnavatele na trhu práce. To vedlo k úspoře ročních nákladů na nábor a onboarding nových zaměstnanců - 500.000 Kč. Kde: Výrobní strojírenská firma

+100 % Počet zaměstnanců aktivně zapojených do zlepšování procesu se zdvojnásobil

Dopady: Snížilo se přetížení aktivních zaměstnanců a zvýšil se počet uzavřených problémů. Tím se zlepšilo plnění stanovených KPI. V řešitelských týmech se nejen zvýšila efektivita, ale také se zlepšila celková atmosféra ve firmě. Kde: Výrobní potravinářská firma

-56 % Počet současně otevřených problémů klesl během tří měsíců o 56%

Dopady: Stabilizoval se a zvýšil směnový výstup, což mělo za následek zkvalitnění plánování. Tím se narovnala materiálová spotřeba a vyřešili se prostoje způsobené nedostatkem materiálu na lince. Jako sekundární efekt se zvýšila schopnost zaměstnanců reagovat na problémy strukturovaně a především samostatně. Kde: Výrobní kosmetická firma

Máte zájem o Lean leadership? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoby

Mám zájem o více informací

    Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

    Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s.r.o., se sídlem Marie Podvalové 1, Praha 9, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

    Zpracování Vaší žádosti i následné komunikace.*

    Zasílání následné komunikace o chystaných školeních, akcích společnosti a zvýhodněných nabídkách - "Newsletter".

    Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních údajů najdete zde.