bg-inovace-produktu-a-sluzeb

Inovační strategie

Vytvořit správnou inovační strategii znamená zajistit, aby inovace byly ve vaší firmě dlouhodobé a účinné.
Jde o vytvoření potřebné infrastruktury napříč organizací od cílů, přes výběr inovačních projektů až po motivaci a rozvoj zaměstnanců.

“Začleníme inovační systém do infrastruktury vaší organizace s cílem najít a implementovat inovace s dlouhodobou perspektivou.”

Inovační strategii je potřeba vytvořit a integrovat do rozlišných částí společnosti a využívat ji pro provoz, řízení a rozvoj inovační výkonnosti firmy. Samostatné inovační aktivity nebudou účinné bez vybudování firemního inovačního systému. Náš přístup k zavádění inovačního systému typicky řeší situace, kdy se firma chce pustit do inovací, ale neví jak začít. Často je také firma v situaci, kdy není spokojena se stávající inovační výkonností, potřebujete povzbudit inovační proces, být efektivnější v hledání kvalitních projektů a návratnosti vložených investic. Máme dlouholeté zkušenosti se zaváděním nebo změnou inovační strategie ve společnosti a využíváme osvědčené postupy.

Klíčové prvky inovačního systému společnosti dle ICG

Schéma: Inovační strategie - Organizace zaměřená na inovace - Řízení inovací, lidé a jejich rozvoj, inovační procesy.

Typický průběh zavádění inovační strategie

1. Vyhodnocení inovačního auditu

Na základě hodnocení současné inovační výkonnosti stanovíme priority pro přepracování stávajícího nebo vytvoření nového inovačního systému.

2. Navržení alternativ inovačního systému

Navrhneme několik koncepčních variant inovačního systému společnosti a na základě hodnotícího modelu doporučíme optimální přístup.

3. Design inovačního systému

Použijeme osvědčenou metodiku pro finální design inovačního systému společnosti – jak ve firemním a obchodním prostředí inovovat efektivně, rychle a spolehlivě.

4. Plánování zaváděcích činností

Připravíme detailní plán pro rozvoj inovačního systému s důrazem na plynulý přechod k organizaci a minimalizování rizika rezistence.

5. Spuštění inovačního systému

Během samotného zavádění celý proces monitorujeme a o průběhu informujeme vedení podniku. Základem úspěšného spuštění inovací je komunikace a řízení změn.

Typické situace, kdy program využít

 • Systémy šetření nákladů (Lean, Cost saving) a neustálého zlepšování (Kaizen) přinesly hmatatelné benefity, ale firma neroste.
 • Chcete se pustit do inovací, ale nevíte jak začít a systémově je řídit.
 • Potřebujete konkrétní výsledky inovací.
 • Potřebujete hledat nové zdroje příjmů, nové zákazníky, nové produkty a služby.
 • Nejste spokojení se stávající inovační výkonností a potřebujete povzbudit inovační proces.

 

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s.r.o., se sídlem Marie Podvalové 1, Praha 9, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

  Zpracování Vaší žádosti i následné komunikace.*

  Zasílání následné komunikace o chystaných školeních, akcích společnosti a zvýhodněných nabídkách - "Newsletter".

  Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních údajů najdete zde.