Jak navrhovat procesy a produkty tak, aby měly neutrální, nebo dokonce pozitivní, efekt na prostředí.


Většina firem už chápe, že strategie udržitelnosti není jen záležitostí evropských regulací nebo zákonů životního prostředí. Klíčový je tlak zákazníků, kteří si uvědomují, že koupí produktů a služeb s nulovou uhlíkovou stopou, ovlivňují též svůj životní prostor, proto jsou ochotni zaplatit i více než za tradiční produkt. Design produktu je primárně nastaven na dosahování ekonomické výhody. Obtíže, které přitom jsou způsobené životnímu prostředí slabě zmírňuje legislativa, ale je potřeba přejít z režimu reakčního, kompromisního do režimu win-win.

„Design to Sustainability“ je školení, které se zaměřuje na to, jak integrovat udržitelnost do designového procesu. Účastníci se naučí jak vytvářet produkty, služby a procesy, které jsou trvale udržitelné z hlediska environmentálního, sociálního a ekonomického. Školení zahrnuje teoretický výklad, ale i diskusi o nejlepších postupech v oboru. Cílem je poskytnout účastníkům kompletní přehled o udržitelnosti a nástroje pro integraci těchto principů do svých projektů.

Školení je určeno pro designéry, produktové manažery, inženýry a další profesionály, kteří se podílejí na vývoji produktů a služeb a chtějí integrovat udržitelnost do svého designového procesu. Je vhodné pro ty, kteří se zajímají o udržitelnost a hledají způsoby, jak ji zapracovat do svých projektů, či pro firmy, které chtějí zlepšit své cíle a procesy v této oblasti.

Témata školení

 • Udržitelnost jako nová potřeba trhu a zdroj konkurenční výhody
 • Udržitelný podnikatelský model
 • Produktová strategie a udržitelnost
 • Udržitelný vývoj a design
 • Sustainable product development
 • Udržitelný procesní hodnotový řetězec – cyklus
 • Udržitelné inovace procesů

Základní informace o školení

 • Modulární program, celkem 3 dny školení.
 • Reálná případová studie.
 • Ke každému modulu argumentace z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláře.
 • Sdílení zkušeností s ostatními účastníky školení.

Více informací naleznete v Produktovém listu a E-Booku.