Královská analytická disciplína technik LEAN MANUFACTURING v nové generaci školení. Přijeďte si pro své nové dovednosti.
Kurz je součástí certifikovaného programu LEAN EXPERT.
Inovovaná podoba školení s vysokou přidanou hodnotou ve variantě online i v továrně.


Kdekoli existuje produkt pro zákazníka, existuje i tok hodnoty. Naučíme Vás tok hodnoty vnímat, mapovat a analyzovat příležitosti z něj plynoucí technikou VSM (Value Stream Mapping).

Mapování hodnotových toků Vám vysvětlíme na úvodní teorii a grafické simulaci. Tréninkově si vyzkoušíte mapování na video analýzách z továrny vytvořené naší simulací TractorMotive. Naučíte se realizovat detailní rozbor pracoviště, linky a výrobního procesu jako celku. Budete intenzivně používat hodnotové analýzy, i nové techniky 3Z, 3X. Samostatně sestavíme studii propustnosti a vybalancovanosti procesu. Pochopíte a vlastnoručně sestavíte VSM mapu.

Praktické kurzy v továrně

Aktivní propojení přednášené teorie a bezprostřední praktický trénink na provozu hostitelské továrny Vám umožní naučit se reálné provedení školené techniky. Hostitelské závody pečlivě vybíráme, aby poskytovaly školní prostředí a současně byly pro Vás motivací k osobnímu rozvoji.

Školení probíhá v hostitelské továrně v plném rozsahu 3 výukových dnů.

V továrně realizujeme komplexní Gate to Gate VSM mapování výrobním procesem (od první operace po expedici). Sestavíme balanční studii, hodnotové analýzy, VSM mapu v papírovém a současně digitálním provedení. Společně s odborníky hostitele navrhneme cílové zeštíhlení procesu. Vytvoříme VSD a základní plán realizace. Po celou dobu kurzu můžete diskutovat s kolegy z jiných továren a hledat svou osobní inspiraci.

Společně definujeme proces/téma/nástroje. Vy provedete v procesu měření, pozorování, sestavíte analýzy. Konzultant bude Vaši práci kontrolovat, pomáhat Vám radou i odbornými znalostmi. Pomůžeme Vám i Vašemu realizačnímu týmu sestavit VSM a vymyslet VSD. Pokud budete mít zájem, můžete si nad rámec školení objednat online realizační podporu pro zeštíhlení procesu a dosažení VSD cílového stavu.

Rozsah školení

Praktické kurzy v továrně

1. – 2. den 9:00-17:00
3. den 8:30-15:30
Lokalita je vždy oznámena pro konkrétní kurz a datum

 

Proč k nám na VSM?

 • Metodická přehlednost a vysoká odbornost výuky a následná jednoduchá aplikovatelnost do Vaší praxe
 • Předáme Vám řadu praktických rad pro různé typy průmyslového prostředí
 • Možnost konzultací s odborníky z jiných společností
 • Návaznost metodiky i tréninku – série LEAN EXPERT a GREEN/BLACK BELT
 • Garance kvality na školení
 • Kurz je součástí evropského certifikačního programu LEAN EXPERT skupiny ICG

Naučíte se

 • Zeštíhlit proces
 • Redukovat WIP, Zvyšovat produktivitu práce, zkracovat průběžnou dobu výroby
 • Vidět plýtvání v procesech a identifikovat příležitost pro rozvoj
 • Správnou přípravu pro aplikaci VSM/VSD techniky
 • Hodnotovou analýzu a balancování procesu
 • Nalézt a analyzovat úzké místo procesu
 • Popsat stav zásob a rozpracované výroby
 • Fyzicky zmapovat výrobní a plánovací proces
 • Sestavit mapu toku hodnoty (VSM)
 • Navrhovat budoucí stav toku hodnoty (VSD)
 • Klíčový Lean nástroj zásadně ovlivňující strategii výrobního podniku.

Co budete potřebovat

 • Pracovní boty a reflexní vestu na praxi do továrny

Certifikace

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování Lean Value Stream Expert.
Po absolvování všech kurzů školícího programu a úspěšném zvládnutí závěrečných testů je možno získat evropský certifikát Lean Expert vydaný mezinárodním konsorciem ICG.
Certifikační proces je již v ceně kurzu! ICG nabízí možnost bezplatných konzultací v průběhu školicího programu s cílem zvládnout úspěšně certifikaci Lean Expert.

Více informací o Lean Expert

Dostupné termíny