Firmy umí zvyšovat tržby, ale mají problém s tím, že o část vydělaných peněz přijdou z důvodů neúčinného managementu rizik, především v souvislosti s vývojem nových produktů:

1. Nižší tržby po uvedení produktu na trh vůči plánovaným v projektu z důvodu nižší prodejnosti, nižší realizované ceně, zpoždění uvedení na trh o 1 až 2 roky.
2. Vyšší náklady na záruční servis než se projektovalo, vyšší přímé náklady než projektované, vysoké vícenáklady na nekvalitu v procesech.
3. Horší návratnost vyvolaných investic u nového projektu než se počítalo, delší doba vývoje, vysoké procento projektů ve zpoždění a dlouhé zpoždění uvedení do výroby.
4. Vyšší investice z důvodu předělávky návrhů, prototypů, mzdových vícenákladů.
5. Vyšší provozní kapitál (nářadí, přípravky, zásoby) než se projektovalo.

Na 70 % tyto ztráty mají svůj původ už v procesu vývoje. Design to Risk academy Vám pomůže tato rizika dostat pod kontrolu během vývoje nového produktu.

Risk management

Risk management je konstrukční metodika zaměřená na návrh robustních produktů a k nim vztažených procesů, které jsou odolné vůči negativnímu působení plánovaných a nepředvídatelných hrozeb. Metodika učí, jak tyto znalosti aplikovat už během vývoje produktu a souvisejících procesů pro prevenci, detekci a mitigaci rizik. Jak řídit vývojové projekty z hlediska rizik, jak rozvíjet ve firmě risk management na technických a vývojových útvarech firmy jako manažerské a exekutivní téma.

Více se dozvíte také v e-booku Řízení rizik.

Jednotlivé moduly programu

  • Modul 1 – Risk management
  • Modul 2 – Risk assessment
  • Modul 3 – De-risk strategie 
  • Modul 4 – Risk monitoring

Pro každý modul vás čeká naše případová studie z české nebo zahraniční firmy s komentářem.

Více informací najdete v produktovém listu.