Průměrná ztráta interních logististických činnosti v továrně ČR/SR je 69% . Přibližně ¼ ztráty lze odstranit bez zásadního úsilí či nákladů v řádu jednotek dnů. Možná ani Vy nepotřebujete 7/10 činností Vaší logistiky.
Chybí Vám dělníci a skladníci? Máte moc agenturních pracovníků? Hledáte příležitosti k optimalizaci? Pojďte společně s námi nalézt Váš úsporný program.


Cíle analýzy interní logistiky

 • Primárním cílem je identifikovat oblasti, ve kterých lze zlepšit efektivitu a produktivitu vašeho logistického týmu a navrhnout rychlé i střednědobé řešení optimalizace.
 • Sekundárními cílovými oblastmi jsou redukce zásob (WIP) směřující k uvolnění cash flow podniku spojená s rychlostí logistických procesů.
 • Terciálním cílem je dosažení vysoké způsobilosti procesů, minimalizace defektů

Oblasti naší analýzy

1. Sklady: Sklady jsou klíčovou součástí logistiky továrny. Analýza skladů zahrnuje identifikaci oblastí, ve kterých lze snížit náklady na skladování a zlepšit efektivitu skladování.

 • Příjem na rampě a systémový příjem
 • Vstupní inspekce kvality
 • Zaskladnění
 • Přeskladnění
 • Vyskladnění
 • Balení a expedice

2. Zásobování: Přezkoumáme ztráty a příležitosti pohybu s materiálem, rozpracovaností, podsestavami. Identifikuje ztráty výrobních pracovišť spojené se zásobováním.

 • Dopravu materiálu na pracoviště
 • Zásobování pracoviště
 • Pohyb na pracovišti
 • Mikro pohyby materiálu na pracoviště
 • Mezioperační přesuny

3. Výrobní pracoviště: Přezkoumáme pohyby na pracovišti, mikro pohyby v pracovní zóně, provážeme identifikované ztráty a příležitosti pracoviště s celkovou logistikou.

 • Odběr materiálu a komponentů
 • Pohyby při pracovním cyklu
 • Ergonomie pracoviště
 • Zásobování úzkých míst
 • Sekvenční příprava materiálu pro pracoviště
 • Sekvenční odběr pracovištěm

4. Logistické metody a nástroje : Přezkoumáme všechny vaše standardní nástroje zavedené v podniku a navrhneme jejich komplexní optimalizace i dílčí Kaizeny.

 • Milk Run
 • JIS
 • Kanban
 • AGV / AMR
 • Automatické sklady
 • WMS

Jak to bude probíhat?

 1. Připravíte se. Setkáme se s vámi online a projdeme postup přípravy.
 2. Konzultant společně s průvodci z řad techniků i manažerů nasnímkuje vaše procesy. Povede diskuzi s vašimi dělníky, skladníky, THP pracovníky i manažery.
 3. Zpracujeme analýzu. Identifikuje ztráty v každém jednotlivé části procesu. Definujeme ztráty v interní logistice jako celku. Nalezneme ztráty mezi oblastmi továrny, na kterých se podílí interní logistika. Výstupy Vám představíme a předáme na online prezentaci.
 4. Navrhneme vám lokální kaizeny pro odstranění ztrát jednotlivých druhů činností. Navrhneme vám optimalizaci jednotlivých metod používaných na logistice a navrhneme vám úsporné a optimalizační programy pro zásadní změny ve střednědobém horizontu.
 5. Navrhneme Vám a připravíme zadání datové analýzy, kterou potvrdíme předchozí nálezy a podepřeme vaše rozhodování o navržených změnách.
 6. V případě zájmu zpracujeme vám datovou analýzu a realizujeme společně s Vámi workshop design vaší budoucí interní logistiky.

Komu je program určen?

 • Továrnám, externím skladům, logistickým centrům,…

Zvolte si vlastní rozsah

5S školení - úrovně

 

Dostupné termíny