Procesní řízení není jen obecná metodika. Představujeme unikátní program, který klade důraz na praktičnost před teorií.


Dvoudenní školení procesního řízení (Business Process Management) naučí účastníky principům zavádění procesního řízení tak, aby bylo efektivní a udržitelné s cílem zvýšení výkonnosti podnikových procesů a zvýšení kvality směrem k zákazníkovi.

Při spolupráci s našimi klienty vnímáme, že se v posledních letech firmy a organizace čím dál častěji rozhodují realizovat program tzv. procesní či provozní dokonalosti (Operational Excellence). Tento program bývá často součástí širšího hnutí, které se zaměřuje na zvyšování pozitivní zákaznické zkušenosti (CX) či programů na zefektivňování a úspornost firemního provozu (Lean Six Sigma, Kaizen, Toyota Kata apod.).

Všechny tyto programy mají jeden společný a důležitý předpoklad. Mít pod kontrolou firemní procesy. A právě správné nastavení systému firemních procesů, pochopení potřeb jejich zákazníků a nastavení interních rolí a zodpovědností je hlavní součástí našeho školení Procesní řízení (BPM).

Společnost ICG se zaváděním procesního řízení zabývá již mnoho let a v našem školení se zaměřujeme právě na předání maximálního množství našich praktických zkušeností, tipů a doporučení, která se v průběhu naší praxe osvědčila. Vše podstatné také aktivně procvičujeme a diskutujeme v rámci skupiny účastníků.

Typické situace, při kterých školení využijete

 • Máte nastavené strategické cíle, ale potřebujete je propojit s cíli jednotlivých procesů a zaměstnanců ve všech úrovních organizace.
 • Potřebujete zvýšit výkonnost podnikových procesů, ale nevíte kde začít.
 • Máte nastaveno mnoho procesních měření, ale přesto neplníte cíle.
 • Chcete zlepšovat procesy, ale nevíte, které jsou ty nejvhodnější.
 • Procesy jsou řízeny funkčně (přes oddělení) a vznikají „černé díry“ bez jasně definovaných odpovědností.
 • Zaměstnanci nevnímají vazbu mezi osobními cíli a cíli celé organizace.
 • Vaše firma již používá některé nástroje procesního řízení, ale vy potřebujete vytvořit fungující systém procesního řízení.

Naučíte se

 • Aplikovat principy zavádění procesního řízení – strategie a taktika.
 • Tvořit procesní model vč. jeho úrovní a parametrů.
 • Jasně určit procesní role (včetně vlastníka) a jejich zodpovědnosti
 • Poznat a definovat zákaznické požadavky na proces a využívat základní i pokročilé nástroje.
 • Specifikovat procesní metriky (KPI) pro různé úrovně procesů.
 • Nastavit kontroly procesu, zhodnotit jejich účinnost a efektivitu.
 • Měřit kvalitu a výkonnost procesu – produktivita, výtěžnost, způsobilost, statistické ukazatele.
 • Ověřit udržitelnost procesního řízení – co změnit, v čem pokračovat

Dostupné termíny