Nejvyšší certifikační úroveň!
12 denní školení (nadstavba školení Green Belt) zaměřené na oblast procesního řízení a optimalizace. Staňte se Black Belty a získejte mezinárodně uznávaný certifikát!


Školení Black Belt je jedním z nejkomplexnějších vzdělávacích programů v oblasti procesního a projektového řízení. Školení je zpravidla rozloženo do 2 až 3 měsíců, kdy je kombinována výuka a práce na reálných projektech. Tento kurz nabízíme i jako nástavbu školení Green Belt (pro již vyškolené Green Belty) ve zkrácené časové verzi.

Vyškolený „Black Belt“ řídí rozsáhlé procesně-zlepšovací projekty napříč společností, přičemž dosahuje podstatných změn ve firemních procesech s cílem dosáhnout výrazných finančních přínosů (dle průzkumu trhu přinese každý projekt průměrně 3,2 mil. Kč) a zvýšení kvality a spokojenosti zákazníků.

Všechny nástroje a techniky jsou v rámci školení podrobně probrány. Velký důraz je kladen na provádění analýzy dat, analýzy procesů a statistické nástroje řízení procesů.

Školení Black Belt již dávno není školením statistiky. Jedná se o komplexní přístup k řešení procesních problémů. Při analýze procesů Vás nebudeme učit složité vzorce, ale naučíme Vás používat nejmodernější analytické nástroje v programu Minitab.

Každý projekt zaměřený na procesní zlepšování v sobě musí obsahovat prvky řízení změny – v průběhu své činnosti musí Black Belt poznat stakeholdery svého projektu, zvolit správnou komunikační strategii a efektivně pracovat s rezistencí ke změně. Proto náš program zahrnuje i modul věnovaný řízení změn (change management), leadershipu, facilitaci a řízení workshopů. Samostatná kapitola je věnována inovacím a designu.

Školení je zakončeno přípravou k certifikaci, po splnění podmínek certifikace je absolventovi udělen diplom Certifikovaný Lean Six Sigma Black Belt, který patří k mezinárodně uznávaným certifikacím.

Naučíte se

 • Zavést procesní řízení do firmy.
 • Provést procesní audit.
 • Řídit velké projekty zaměřené na procesní zlepšování.
 • Řídit pracovní tým (formou workshopů).
 • Analyzovat sebraná data (detailní analytické nástroje).
 • Navrhnout nejlepší řešení, provést pilot a implementovat jej.
 • Vyčíslit finanční přínos projektu.

Formát školení Black Belt

Školení Black Belt probíhá v hybridní formě spojující fyzické školení a webinář. Tento nový formát nabízí propojení moderních digitálních platforem (Menti, Miro, Odoo platforma) s diskuzemi, videi i případovými studiemi a umožňuje vám přístup do široké kartotéky šablon, článků i videí k danému tématu. Celý koncept zvyšuje interaktivitu programu a navíc si osvojíte používání nástrojů digitální spolupráce a řešení problémů pro vaši další práci.

Součástí školení je online koučink Vašeho projektu zkušeným konzultantem ICG.

Všechny moduly probíhají v čase 9:00-17:00:

 1. modul: Fyzicky
 2. modul: Online
 3. modul: Online
 4. modul: Fyzicky

Fyzická část programu probíhá v učebně v našem školicím centru v Praze.

Pro online část budete potřebovat připojení na internet a možnost instalovat si nebo použít on-line aplikaci programu  Teams.

Watch video: 4 Key success factors of our online trainings Video: Online školení naším pohledem

Konzultanti Milan Gazdík a Libor Čadek v několika krátkých videích reflektují vývoj našich online školení, diskutují pozitiva a výzvy virtuálního prostředí a ukazují nástroje, která při kurzech využívají.

 

Proč školení od nás?

 • Metodika založená na praktických příkladech od 30 konzultantů z celé Evropy
 • Zkušení školitelé, realizovali přes 60 LSS školení za posledních 12 měsíců
 • Propojení přístupů LEAN, Six Sigma a řízení změn (Change managementu)
 • Garance kvality na všechna naše školení
 • Mezinárodní Lean Six Sigma certifikace součástí školení
 • Profesionální celobarevné školící materiály s případovými studiemi
 • Přes 100 pozitivních hodnotících referencí

Proč si vybrat školení Lean Six Sigma právě od nás? Máme hned 12 důvodů!

Certifikace

Po absolvování školení Lean Six Sigma Black Belt a úspěšném složení závěrečného testu (alespoň 80%, test se skládá ze 40 otázek) dostanete od nás osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Black Belt.

Absolvent může pokračovat v certifikaci „Certified Lean Six Sigma Black Belt, pro kterou je nutné realizovat 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Podstatou je praktické vyzkoušení vybraných nástrojů a zlepšení konkrétního procesu. V rámci kurzu účastník obdrží profesionální projektové šablony, které výrazně zjednodušují práci na projektu. Pro získání certifikace je nutné projekt obhájit před komisí v sídle společnosti ICG. Certifikační proces i obhajoba jsou zahrnuty v ceně kurzu. Náročnost kurzu je v souladu s celosvětově uznávanými požadavky společností IASSC a ASQ.

Podívejte se na fotografie z úspěšných Lean Six Sigma certifikací:
Certifikácia Lean Six Sigma, jún 2019 

Dostupné termíny