Geld_header

POVEZ II - Příspěvek na školení z dotací EU

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II) může zaměstnavatel získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců:

85 % z ceny kurzu a refundace mezd po dobu školení.

Příspěvek je možné získat pro účast na otevřených školeních i pro uzavřená firemní školení (realizace vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy).

POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Právě odborný rozvoj zaměstnanců podporuje Úřad práce ČR realizací tohoto projektu. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


Na jaké kurzy můžete získat příspěvek

V rámci projektu POVEZ II je podpořeno vzdělávání v minimálním rozsahu 40 hodin a více (1 hodina = 60 minut) na jednoho účastníka.

Z naší nabídky si můžete vybrat kurzy:

Lean Six Sigma Green Belt (6 dní, otevřené nebo uzavřené firemní školení)

Lean Six Sigma Black Belt (13/19 dní, otevřené nebo uzavřené firemní školení)

Design to Cost Akademie (uzavřené firemní školení)


Výše příspěvku

Dotace hradí 85 % z ceny za školení + mzdové náklady až do výše 100%

Příjemce příspěvku může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity).

Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity

  • Příspěvek je v maximální výši 85 % (15% spoluúčast žadatele)

Úhrada mzdových nákladů

  • Příspěvek lze poskytnout na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
  • Způsobilé jsou mzdové náklady až do výše 100 % skutečně vzniklých mzdových nákladů za dobu, kdy se zaměstnanec účastnil vzdělávání, nejvýše však do výše 198 Kč za hodinu a zároveň maximálně do výše 33 000 Kč měsíčně za jednoho zaměstnance.

Realizace projektu je naplánována do 30. 11. 2020

Celková výše alokovaných prostředků na 3. výzvu projektu POVEZ 2 je 1 500 000 000 Kč. V současnosti je vyčerpáno méně, jak 50 %. Podívejte se na aktuální stav čerpání alokace III výzvy.

Stav čerpání dotací POVEZ

Podrobné podmínky programu naleznete na webových stránkách Úřadu práce České republiky.