„Postupně odhalujte svou cestu kupředu směrem k plnění náročných úkolů!“


Školení Kata koučink / PDSA se zaměřuje na vedoucí zaměstnance a rozvoj jejich dovedností zlepšovat procesy a učit vědecký přístup řešení problémů své podřízené vedoucí zaměstnance. Cílem je naučit promyšlený, efektivní a sdílený způsob práce v celé organizaci.

Vedoucí zaměstnanci jsou pečlivě připraveni na své role v učící se organizaci, aby byli vnitřně motivovaní plnit výzvy, které jim každodenní praxe přináší. Učí se, jak správně zadávat náročné úkoly, spolupracovat a učit své zaměstnance ve vedoucích pozicích systematickému vědeckému přístupu.

Zavedením každodenní rutiny koučovacích setkání vedoucích zaměstnanců přímo na pracovišti, vede Kata koučink k rozvoji žádoucích vzorců chování, myšlení a k vnitřní motivaci každým dnem být lepší. Procvičování chtěného jednání musí být součástí normální denní práce. Zlepšovací kata umožňuje nejen plnit požadované cíle, ale i rozvoj lidí při práci na nich a neustálé zlepšování procesů.

Zlepšovací kata – vědecký přístup ke zlepšování procesů

 

Současný stav - Experimenty a testy - Příští cílový stav -> Směr nebo náročný úkol. Posouváme hranici poznání.

Pro zavedení kultury systematického zlepšování procesu přímo ve Vaší organizaci nabízíme rovněž komplexní program Kata koučink / PDSA.

Typické situace, ve kterých školení využijete

  • Chcete vybudovat „učící se“ organizaci a motivovat své zaměstnance k aktivnímu přístupu při řešení problémů.
  • Potřebujete rozvíjet manažerské dovednosti vlastníků procesů zejména jejich schopnost systematicky zlepšovat své procesy a vytvářet prostředí pro plnění náročných úkolů.
  • Máte problematické procesy, které se nedaří dlouhodobě zlepšit a akční plány nezabírají.

Naučíte se

  • Používat vědecký přístup Zlepšovací katy a Kata koučinku při zlepšování procesu.
  • Správně definovat směr zlepšování nebo náročný úkol pro zajištění plnění vize a strategie společnosti.
  • Analyzovat a porozumět současnému stavu procesu a následně definovat příští cílový stav na cestě ke splnění náročného úkolu.
  • Definovat překážky dosažení cílového stavu.
  • Postupně odhalovat cestu k dosažení cílového stavu pomocí experimentů a PDSA (Plan-Do-Study-Adjust) cyklu procesu učení se.

Dostupné termíny