bg-inovace-produktu-a-sluzeb

Inovační proces

Produktová inovace se zaměřuje na vyhledání a zavedení významných zlepšení ve funkčních či uživatelských charakteristikách vašich produktů a služeb.
Produktová inovace se zaměřuje i na vytvoření úplně nového produktu či služby s radikálním dopadem na trh a zákazníka.

“Naše projekty pro inovace produktů a služeb vám doručí reálné výsledky od nalezení příležitosti až po uvedení na trh.”

Cílem inovačních projektů je najít příležitost a inovovat. Inovovat produkt, službu nebo dokonce obchodní model. Produktové inovace představují významná zlepšení v technických specifikacích, komponentech a materiálech, systémech, uživatelském přístupu nebo jiných funkčních charakteristikách. Inovace vždy vytváříme společně s klientem. Naše práce je založená na zapojení lidí a využívání inovativních přístupů. Konzultace a analýzy kombinujeme se skupinovými workshopy s cílem přenést naše zkušenosti do organizace klienta. Inovační projekt realizujeme v 5 základních fázích, které na sebe logicky navazují a zaručují efektivní průběh celého projektu.

5 fází produktové inovace ICG

Definování příležitosti, inspirace a potřeby, generování nápadů, vývoj konceptu, finální design

Typický průběh inovačního projektu

1. Definování příležitosti

Realizujeme inovační audit společnosti s cílem vyhledat a definovat příležitosti pro inovaci. Vycházíme z analýz vnitřního i vnějšího prostředí organizace. Společně sestavíme inovační tým.

2. Inspirace a potřeby

Zjistíme, kdo je typický, ale i extrémní uživatel, jaké je jeho chování a návyky. Rozeznáme jeho zjevné i skryté potřeby. Paralelně zkoumáme a necháváme se inspirovat trendy ve sledovaném odvětví.

3. Generování nápadů

Využijeme kreativních technik a nástrojů ke generování nových, inovativních nápadů k naplnění zákaznických potřeb. Kombinujeme nápady, inspirujeme se a vytváříme průlomové myšlenky s vysokou mírou přidané hodnoty.

4. Vývoj konceptu

Z jednotlivých inovativních nápadů tvoříme ucelené koncepty. Společně provádíme experimentování, simulaci či rychlé protypování. Díky strukturovanému přístupu je riziko selhání inovací částečně redukováno.

5. Finální design

Pomocí technik detailního designu a řízení změn pomáháme s uváděním inovací na trh. Koordinujeme spolupráci všech osob podílejících se na dodávce finálního designu k uživatelům.

Přínosy produktové inovace:

 • Inovujeme buď vaše současné produkty, nebo vytváříme i úplně nové.
 • Naučíme vás způsoby hledání produktových příležitostí.
 • Dokážete predikovat nové generace produktů a služeb.
 • Zavedeme inovace, které přinášejí nové tržby s vysokou přidanou hodnotu pro zákazníky a obtížně kopírovatelnou hodnotu pro konkurenci.
 • Prakticky zvládnete nástroje a procesy generování úplně nových produktů a služeb a posílíte inovační kulturu ve vaší společnosti.

 

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s.r.o., se sídlem Marie Podvalové 1, Praha 9, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

  Zpracování Vaší žádosti i následné komunikace.*

  Zasílání následné komunikace o chystaných školeních, akcích společnosti a zvýhodněných nabídkách - "Newsletter".

  Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních údajů najdete zde.