bg-rozvoj-lidi-a-organizace

Audit kultury

Zjistíme, jaká kultura ve vaší firmě panuje, jaké hodnoty zastávají zaměstnanci a jak vás toto vše podporuje či brzdí při dosahování cílů.
Analyzujeme hodnoty, chování a kulturu firmy

Změna firemní kultury je náročná a je možná pouze prostřednictvím důsledné transformace. Firemní kultura je souhrnem nepsaných zákonů, vychází z minulých úspěchů a masivně řídí chování manažerů a zaměstnanců.  

Pochopení současné kultury je ústředním předpokladem kulturní změny. Jaká je u vás firemní kultura? Jak ji vnímají řadoví zaměstnanci a jak management? Může se stát, že se díky změnám ve firemní kultuře změní motivace vašich kolegů, tím i výkonnost, a v důsledku toho splnění vašich cílů? Pomocí kulturního auditu firmy vám pomůžeme (nejen) na tyto otázky smysluplně odpovědět. 

Po provedení kulturního auditu si účastníci lépe uvědomují, jak například zažitá komunikace a vedení, stejně jako jejich vlastní historie, hodnoty, rituály atd. ovlivňují jejich každodenní práci, ale i (plánované) projekty. Je zřejmé, které prvky organizační kultury jsou překážkou projektů, a čemu je tedy třeba věnovat zvláštní pozornost, ale také co je pro projekty příznivé a jak toho lze využít. 

Někdy stačí jen malá změna a firemní kultura dosáhne vyšší úrovně. Na základě našich zkušeností už jen zavedení pravidelných komunikačních fór zvýšilo důvěru v management o 10 %. Pokud potřebujete naplánovat komplexnější změnu ve vaší organizaci a nastavit vhodnou firemní strategii, podívejte se na náš program Organization development. 

Náš postup k doručení cíle - Roadmapa

1

Analýza

Kulturní semináře a sebehodnocení odhalí vzorce, přesvědčení a kulturní hranice ve vaší organizaci.

2

Design

Jasně formulujeme požadovaný cílový stav kultury, navrhujeme klíčové zásahy a testujeme s vámi nové chování.

3

Ukotvení

Vedoucím pracovníkům poskytujeme poradenství při navrhování „správné“ kombinace iniciativ ovlivňujících kulturu.

Cíle a benefity


Odstranění rezistence a podpora angažovanosti

Dlouhodobá motivace týmů

Nastavení směřování k cílené firemní kultuře

Propojení hodnot firmy s kulturou firmy

Změny v chování zaměstnanců

Ukázky přínosů

+40 % NPS

Dopady: Vytvoření kultury založené na důvěře v rámci celé organizace se zapojením všech zaměstnanců do tohoto procesu. Kde: Retail – Hobby market

+30 % autonomních týmů

Dopady: Změnou leadership kultury došlo k rozvoji kultury vedení postavené na odpovědnosti, důvěře a spolupráci napříč výrobními závody. Kde: Výrobní firma Automotive

+100 % rozvoj spolupráce

Dopady: Rozvoj kultury spolupráce se zapojením všech zaměstnanců Kde: Telekomunikační společnost

Máte zájem o Audit kultury? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

 

Kontaktní osoby

Milan Gazdík

Partner, konzultant

Libor Čadek

Partner, konzultant

Mám zájem o více informací

    Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

    Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s.r.o., se sídlem Marie Podvalové 1, Praha 9, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

    Zpracování Vaší žádosti i následné komunikace.*

    Zasílání následné komunikace o chystaných školeních, akcích společnosti a zvýhodněných nabídkách - "Newsletter".

    Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních údajů najdete zde.