Pokud očekáváte, že vaše firma bude po koroně fungovat jinak, a cítíte potřebu skoncovat se starými vzorci, je čas začít trvale transformovat firemní kulturu. V našem článku „Náročná doba vyžaduje silnou kulturu“ jste mohli získat tipy na odhalení potenciálu vaší firemní kultury vyplývající z rozdílu v jednání před korona-krizí a nyní.

Po tomto experimentu vás pozveme k hlubšímu zkoumání vaší kultury. Vhodné jsou zejména kvalitativní metody zkoumání. Máme pro vás další užitečné cvičení. Vyzvěte malou skupinu zaměstnanců (4-7 lidí), aby nakreslili firemní kulturu jako osobu. Při jejich vedení vám pomůže následující otázka:

„Představte si, že by se naše firma/oddělení přes noc proměnila v člověka. Právě vstupuje do místnosti. Jak tato osoba vypadá? Věk, pohlaví, oblečení, zvláštní vlastnosti. Jak se tato osoba chová? Koníčky, zájmy, preference, typické chování atd.“

Jděte ještě o krok dál a rozveďte, v čem je tato osoba silná, kde má své slabé stránky, jak se tato osoba vyrovnává s výzvami, jak tuto osobu přesvědčit, aby se chovala novým způsobem?

Během této analýzy získáte vynikající tipy na vlastnosti a bariéry vaší firemní kultury.

Další možností je uspořádat skupinové sezení (tzv. focus groups) a nechat účastníky popsat vaši firemní kulturu metodou „12 glasses Canvas“, kterou vyvinula společnost ICG:

12 brýlí pro průzkum kultury

Na základě těchto popisů dostanete s největší pravděpodobností odpovědi na následující otázky: „Jaké chování a způsob myšlení nám pomůže zvládnout naše budoucí výzvy a s nimi spojené obchodní cíle?“ A: „Jaké vzorce nám v tom spíše brání?“

Jak rozvinout potenciál i v budoucnu?

Prozkoumali jste pozoruhodný potenciál své kultury? V dalším kroku by měl být udržitelně zakotven, aby zajistil budoucí obchodní úspěch společnosti.

Pro proměnu firemní kultury je důležité, aby lidé získali nové zkušenosti. Nové dojmy mohou pomoci rozvíjet se směrem k jinému chování a projevit nové myšlení. Díky korona krizi dostáváme příležitost zpochybnit staré vzorce naší firemní kultury. Musíme reagovat rychleji, stát se odolnějšími a zodpovědnějšími. Jak ale tento vývoj udržet?

Lidé a organizace mají tendenci rychle zapomínat na pozitivní vzorce chování a zkušenosti, jakmile se změní kontext nebo situace. Staré struktury, tradiční vzorce chování a mocenské hry se mohou rychle vrátit do popředí. Proto je důležité být aktivní již nyní.

K udržitelnému ovlivňování kultury doporučujeme použít 5 následujících přístupů:

  1. Vytvořte bezpečný prostor, kde mohou lidé získávat zkušenosti a neustále rozvíjet nové myšlení. Jako podporu můžete vyzkoušet metodu Rapid Results, která vychází z agilních principů.
  2. Zbavte se potenciálních rušivých podmínek, jako jsou komplikované organizační struktury, procesy a systémy. Snižte složitost ve své organizaci a zaměřte se na agilní principy, jako je orientace na zákazníka, jednoduchost, rychlé cykly učení a samoorganizované týmy.
  3. Podporujte manažery, jejichž osobní hodnoty odpovídají žádoucím hodnotám organizace. Lidi, kteří mění slova v činy, věří svému zdravému rozumu a vyhýbají se politikaření. A hlavně se rozlučte s vedoucími, kteří se staví proti žádoucím hodnotám a jednají v rozporu s nimi.
  4. Organizujte vzdělávací a komunikační formáty, které dávají lidem možnost zamyslet se nad svým chováním. Využijte čas na poradách k autentickým rozhovorům o emocích a přesvědčeních.
  5. Podporujte šíření success stories a symbolů nové firemní kultury. Sdílejte příběhy, které ukazují skutečné ocenění nového způsobu myšlení a chování. Tyto příběhy budou kolegové sdílet mezi sebou u kávy a vyjadřovat tím hrdost na to, že jsou součástí firmy.

Pochopení současné kultury je ústředním předpokladem kulturní změny. Po provedení kulturního auditu si účastníci lépe uvědomují, jak například zažitá komunikace a vedení, stejně jako jejich vlastní historie, hodnoty, rituály atd. ovlivňují jejich každodenní práci, ale i (plánované) projekty. Je zřejmé, které prvky organizační kultury jsou překážkou projektů, a čemu je tedy třeba věnovat zvláštní pozornost, ale také co je pro projekty příznivé a jak toho lze využít.