Jste připraveni uvolnit potenciál své firemní kultury?

Práce na firemní kultuře by se neměla brát na lehkou váhu. V dnešní době je to obzvláště důležité. Pandemie nás nutí nejen hodit přes palubu dlouho zažité chování, ale také se oprostit od starých vzorců úspěchu nebo přehodnotit předchozí postoje.

Stres a napětí odhalují základní hodnoty a skutečnou firemní kulturu, která je hluboce zakořeněna v naší firemní DNA. V každodenním pracovním životě se soustředíme na udržování rigidních struktur a striktní dodržování procesů. Pomocí kulturních iniciativ, které Vám níže popíšeme, se lze pokusit odhalit skutečný kulturní potenciál. Většinou je však obtížné uspět.

Firemní kultura: potenciál nebo překážka?

V několika posledních měsících se ukázalo, že je vaše firemní kultura hrozbou pro váš budoucí úspěch. Bez zásadní kulturní transformace rozhodně nelze se stávajícími vzorci zvládnout ekonomické výzvy a dynamiku současného prostředí po době koronaviru.

Vyzkoušejte si:

Zveme vás k účasti na malém experimentu, jehož cílem je prozkoumat potenciál vaší firemní kultury. Je to jednoduché: zadejte skupině lidí ve vaší společnosti následující 2 úkoly:

„Co byste poradili svému příteli, který chce pracovat u nás ve firmě: Jak by se měl tento člověk chovat, aby nebyl nápadný, tj. aby se choval jako všichni ostatní?“.

Požádejte respondenty, aby na tuto otázku odpověděli při pohledu zpět do roku 2019, tedy před začátkem koronavirové krize (poznámky zaznamenejte do levého sloupce).

Poté požádejte skupinu, aby odpověděla na stejnou otázku s ohledem na události, které jsme zažili během boje s koronavirem (poznámky zaznamenejte v pravém sloupci).

Podívejte se na odpovědi v obou seznamech a pokračujte o krok dále. Začněte otázkami „Proč“: „Proč se chováme tak, jak jste popsali? Jaká jsou základní přesvědčení a hodnoty, které nás nutí chovat se určitým způsobem?“

Poté zdůrazněte rozdíly mezi oběma seznamy.

Nyní se pokuste prozkoumat potenciál vyplývající z rozdílů

Možná, že někteří z dotazovaných popsali firemní kulturu v roce 2019 takto: „Nesdílíme informace s jinými odděleními, snažíme se zavděčit šéfovi a snažíme se co nejvíce vyhnout chybám.“ Jiní možná na druhou otázku odpověděli těmito slovy: „Pracujeme transparentněji a více se zajímáme o kolegy z jiných oddělení. Díky koronavirové krizi se méně bojíme dělat chyby a nežádáme tak často o povolení – věříme svému zdravému rozumu.“

Pokud jste se setkali s takovými rozdíly jako ve výše uvedeném příkladu, objevili jste ve své firemní kultuře velký potenciál. Skutečné přesvědčení a hodnoty, na kterých může firma stavět, se často projeví až tehdy, když zaměstnanci opustí svou komfortní zónu. Můžete to přirovnat k nalezení pokladu, který můžete využít pro udržitelný rozvoj a budoucí úspěch firmy.

silna firemni kultura

Pro hlubší zkoumání vaší kultury jsou vhodné zejména kvalitativní metody zkoumání. Další užitečné cvičení a tipy na nástroje k udržitelnému ovlivnění firemní kultury najdete v článku „Rozviňte potenciál své firemní kultury“.

Pokud máte zájem o audit firemní kultury, kontaktujte nás, připravíme vám nabídku na míru.