Jak inovovat, navrhovat trh, produkty a procesy pro dosažení cílových tržeb a nákladů.


Product Innovation academy poskytuje nové znalosti, nové souvislosti a praktické inženýrské, projektové a manažerské nástroje a metody využitelné v praxi.

Každý z jednodenních modulů obsahuje koncentrované know how, ucelenou případovou studii, hosty, diskuzi s lídry, manažery R&D ze špičkových českých a zahraničních firem. Školení jsme schopni připravit i na klíč pro individuální společnosti.

Naučíte se

  • Objevit tržby na trhu: jak pomocí datových analýz objevit nové příležitosti; generování tržních inovací; návrh tržní strategie a přemostění na produktovou strategii.
  • Inovovat hodnotovou nabídku pro zákazníky: jak hodnotit a interpretovat existující hodnotovou nabídku firmy a konkurence pro účely inovace; jak generovat a navrhovat inovace hodnotové nabídky; přemostění na konstrukci a procesy.
  • Zhmotnit hodnotovou nabídku do konstrukce a procesů: jak navrhovat produkty v souladu s požadavky procesů a systému.

Základní informace o školení

  • Modulární program, celkem 3 dny online školení.
  • Online vstupy hostů – leaderů z českých firem.
  • Ke každému modulu argumentace z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláře.
  • Pro každý modul naše případová studie z české nebo zahraniční firmy s komentářem.
  • Sdílení zkušeností s ostatními účastníky školení.
  • Využití online nástrojů vhodných pro R&D.
MODULY
PŘÍPADOVÁ STUDIE
HOST
1. Tržní inovace
Česká Zbrojovka
Eva Strakošová
2. Produktové inovace
ACO Industries
Ján Grznár
3. Technické inovace
ACO Industries
Ján Grznár

Více informací naleznete v Produktovém listu

Dostupné termíny