Konec teoriím o tom, jak má 5S doopravdy fungovat. Školení 5S naučí účastníky, jak udělat ze svého pracoviště funkčně organizovanou, vysoce produktivní a bezpečnou oblast. Především ale toto školení pomůže managementu firem položit pevné základy veškerých zlepšovacích iniciativ a zavést tak počátek kultury podporující neustálé zlepšování.


 

Plnohodnotné 5S je základem pro každý zlepšovací přístup – především tedy Lean, mezi jehož základní nástroje právě 5S patří.

I když má 5S být základem umožňující firmám a jejich zaměstnancům efektivně zlepšovat, velmi často je 5S od základu chybně pochopeno, nesprávně aplikováno, je nefunkční, a mnohdy pak i zdrojem plýtvání a byrokracie. Na takovém základu se následně firmy marně snaží postavit své zlepšovací aktivity a doufají v dlouhodobou udržitelnost těžce dosažených vylepšení.

Toto školení má za cíl ukázat všem účastníkům prakticky – v jejich vlastním prostředí –  jak se 5S správně zavádí, udržuje, audituje a jak na správně zavedených 5S postavit kulturu neustálého zlepšování.

5S proto vysvětlujeme a trénujeme na školení vedeném formou 5S Kaizen workshopu. Teoretické bloky jdeme ihned s týmem prakticky implementovat přímo u vás ve firmě, na vámi vybraném pracovišti.

Na školení společně projdeme původ 5S, jeho základy a benefity, přípravu na zavádění 5S, jednotlivé kroky implementace, jak správně 5S udržovat a auditovat a také, jak na něm dále stavět. Současně s účastníky rehabilitujeme dosavadní zažité omyly v chápání 5S a vysvětlíme, co 5S je a jak k němu správně přistupovat a také, co 5S už není.

Naším hlavním cílem je vytvořit s vámi skutečně funkční 5S pracoviště, které se pro vás stane etalonem správného zavádění a rozvoje 5S u vás ve firmě. Po tomto praktickém školení účastníci získají referenční pracoviště, hluboké znalosti o 5S, a budou pak schopni sami vést a účastnit se zavádění 5S na dalších pracovištích. Udržovat jej, správně auditovat a hlavně dále rozvíjet, aby vám 5S konečně přineslo opravdu znatelný benefit.

Naučíte se

 • Co 5S skutečně je a k čemu slouží
 • Řídit přípravné akce pro efektivní zavedení 5S
 • Správně zavádět a dlouhodobě udržovat funkční 5S na pracovišti
 • Předcházet chybám v zavádění 5S
 • Správně auditovat zavedené 5S
 • Jak využít 5S pro další rozvoj Lean kultury

Proč školení od nás?

 • Dlouhodobé zkušenosti se zaváděním funkčního 5S
 • Neškolíme pouze teorii, ale vše ihned převádíme do praxe
 • Pomůžeme vám se na zavedení 5S řádně připravit
 • Zavádíme 5S formou Kaizen workshopu s vámi a přímo u vás ve firmě
 • Dbáme na to, aby zavedení 5S mělo pro vaši firmu přínos
 • Garance kvality

5S školení - úrovně

5S Core

Online video-školení teorie 5S pro všechny, kteří chtějí zavádět 5S na svých pracovištích smysluplně, s vysokou pravděpodobností na vytvoření vysoce výkonného pracoviště, jeho úspěšné udržení a následný rozvoj. Přes 2 hodiny výkladu uvnitř 25 lekcí, kterými vás provede náš zkušený lektor Josef Procházka, získáte ucelený teoretický základ, díky kterému pro vás implementace funkčního 5S bude hračkou.

Provedeme vás krok po kroku tím, jak se na 5S připravit, jak jej zavádět a na co si dát pozor, aby vám 5S přinášelo skutečný přínos a ne jen starosti.

5S video lekce lze zakoupit i jako samostatný produkt.

5S Expert (2-3 dny)

Školicí 5S workshop na konkrétním pracovišti se zaměřením na teorii jednotlivých fází 5S a získání praktických zkušeností skrze limitovanou aplikaci 5S na konkrétním pracovišti dle volby klienta.

Účelem tohoto workshopu není pracoviště do konce vylepšit, ale naučit váš 5S tým správně aplikovat 5S ve vašem prostředí.

Výstupem tohoto školicího workshopu je tým schopný aplikovat 5S kdekoliv ve firmě, částečně zlepšené referenční pracoviště (v rámci možností 2 denního školení) a akční plán pro plné dokončení implementace 5S na referenčním pracovišti.

Toto školení nabízíme, kromě otevřené formy, také jako uzavřené školení. Pro přihlášení na otevřené školení, prosím, vyberte z vypsaných termínů.

Otevřená forma školení – 2 dny.
Uzavřená firemní školení – 3 dny.

Co vše je uvnitř balíčku 5S Expert:

 • Video-lekce Smysluplné 5S (licence na 6 měsíců pro každého z týmu)
 • 2 / 3-denní školící 5S workshop
 • Vzdálená konzultační podpora lektora (3 hodiny)

5S Professional (6 dní)

Školení je designováno jako realizační 5S workshop. Váš tým absolvuje skutečný realizační 5S workshop pod facilitací našeho konzultanta.

Podobně jako u úrovně 5S Expert, je probraná teorie ihned aplikována do praxe, tentokrát ale procházíme celým životním cyklem správně řízeného a plánovaného 5S projektu, kde klademe důraz nejen na proškolení týmu, ale také aby byla zlepšení skutečně dotažena až do konce.

Na konci tohoto realizačního 5S workshopu budete mít tým schopný aplikovat, udržet a dále rozvíjet 5S kdekoliv ve firmě a ukázkové 5S referenční pracoviště.

Co vše je uvnitř balíčku 5S Professional:

 • Video-lekce Smysluplné 5S (licence na 6 měsíců pro každého z týmu)
 • 6-denní realizační 5S workshop
 • Vzdálená konzultační podpora lektora (5 hodin)

Moduly školení úrovně 5S PROFESSIONAL

1. Příprava na 5S Kaizen Workshop (5S Gemba)

 • 1-denní přípravná fáze, kdy přijedeme k vám
 • Provedeme seznamovací proškolení nutné teorie 5S
 • Projdeme s vámi pracoviště a společně identifikujeme rozsah a potřeby pro vedení úspěšného 5S workshopu
 • Vyplníme 5S zakládací listinu (5S charter)
 • Společně dohodneme postup zavádění 5S na pracovišti

2. Implementační 5S Kaizen Workshop (1. – 3.S)

 • 3-denní školící 5S workshop s okamžitou implementací probírané látky do praxe
 • Projdeme první 3 S (Setřídit, Srovnat a Sklidit)

Po tomto Workshopu následuje prostor pro samostatné dokončení fáze Sklidit

3. Standardizace 5S pracoviště a procesu (4.S)

 • 1-denní implementační školící workshop pro 4. fázi 5S – Standardizovat
 • Identifikujeme a zavádíme standardy nutné pro funkci vysoce výkonného 5S pracoviště

Po tomto Workshopu následuje prostor pro samostatné dokončení fáze Standardizovat

4. Stabilizace zavedení 5S (5.S)

 • 1-denní školicí workshop pro zajištění dlouhodobého udržení zavedeného 5S
 • Naučíme vás, jak s 5S dále pracovat, jak jej rozvíjet a také správně auditovat

Komu je školení 5S určeno

 • Implementačním a podpůrným týmům, jejichž úkolem je zavést na svých pracovištích 5S metodologii
 • Lean expertům, konzultantům, 5S a TPM koordinátorům a samozřejmě hlavně jejich managementu

Role managementu v 5S

Toto video je také součástí 5S video lekcí: