bg-procesni-audit

Procesně řízená organizace

Zmapujeme Vaše procesy, vyhledáme vlastníky a nastavíme měření procesů s cílem sbírat a vyhodnocovat data pro procesní řízení a zlepšení.
Řídíme jen to, co měříme a zlepšujeme na základě dat
Produktový list

Stáhněte si informace o službě Procesně řízená organizace ve formátu PDF.

Stáhnout

Procesně řízená organizace by měla znát svoje procesy, zodpovědné osoby, a dále by měla procesy systematicky měřit a tato data využívat. Pomůžeme vám zavést principy procesního řízení (Business Process Management) do organizace.

V našem přístupu začínáme vytvořením Procesního modelu – seznamu všech procesů ve firmě. Jedná se o jednoduchý přehled, který naši konzultanti vytvoří v rámci dnů. Začneme definovat Procesní vlastníky, tedy zodpovědné osoby, které připravíme na jejich roli a společně vytvoříme strategii.

Každá procesní oblast bude dále zmapovaná do podrobnější úrovně. Zde se snažíme  zaměřit na předání know-how do firmy a vyškolit a koučovat zaměstnance tak, aby pokračovali v mapování vlastními silami. Naší ambicí je najít i podporovatele tzv. procesní Amabassadory, kteří budou udržovat procesní řízení.  Věříme ve „spolutvorbu“ jako prostředek k efektivnímu zavedení procesního řízení do firmy.

Společně vytvoříme strategii sběru dat a jejich využití. Ukážeme možnosti vyhledávání příležitostí k optimalizaci na základě sběru dat, můžeme zavést Statistické řízení procesů (SPC), resp. Připravit jakékoliv vyhodnocovací analýzy. Pomůžeme Vám vybrat a připravit Dashboard – tedy způsob, jak data a jejich výsledky vizualizovat a komunikovat dále ve firmě.

Pokud potřebujete zvýšit úroveň produktivity jednoho konkrétního oddělení ve vaší organizaci, můžete využít naši službu Productivity Scan. Nabízíme také školení procesního řízení (BPM), kde účastníkům předáváme naše zkušenosti, praktické tipy a doporučení.

Náš postup k doručení cíle - Roadmapa

1

Vytvoření Procesního modelu

Vytvoříme Procesní model organizace

2

Určení vlastníků

Určíme vlastníky a připravíme je na jejich roli

3

Mapování klíčových procesů

Zmapujeme klíčové procesy do většího detailu

4

Nastavení měření (KPI)

Nastavíme měření (KPI) a jejich vyhodnocení

5

Analýza a vizualizace dat

Analyzujeme a vizualizujeme data podle využití

Cíle a benefity

Zmapované procesy a přidělení vlastníci

Měření procesů
identifikace příležitostí k zlepšení

Dashboardy monitorující klíčové KPI
a nastavený proces pro jejich vyhodnocení

Analýza dat – sesbíraná data
budeme analyzovat a komunikujeme výstupy

Ukázky přínosů

-30 % Během 8 dnů jsme vydefinovali klíčové procesy nastavili jejich vlastníky.

Dopady: Díky jasnému vlastnictví firma získala pozitivní skóre v externím auditu, ale zejména zkrátila vývojové cykly o 30%, kde předtím docházelo k neustálým eskalacím problémů na všechny stakeholdery. Kde: Celá firma, speciálně oddělení produktového managementu

40 Pro 40 klíčových procesů vyhodnocujeme 5 základních metrik dle logiky Balanced Scorecard.

Dopady: Výrazně se zjednodušilo hodnocení zaměstnanců, změna ze subjektivního na transparentní, kdy cíle jsou na sebe navázány a jasně vysvětleny. Vyhodnocují se pravidelně na kvartální bázi. Kde: Výrobní strojírenská firma

93 % Procesů má procesního vlastníka, který je obeznámen se svoji rolí a proškolen.

Dopady: Procesní vlastník má jasnou roli, aktualizace procesů, vlastnictví procesního zlepšování a sběr dat. Tímto krokem se nejen dokončila implementace BPM, ale mohla se snížit alokace centralizovaného týmu, kde byla nedostatečná kapacita. Kde: Finanční instituce

Máte zájem o zavedení procesně řízené organizace? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoby

Milan Gazdík

Partner, konzultant

Libor Čadek

Partner, konzultant

Mám zájem o více informací

    Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

    Vyplněním tohoto formuláře uděluji tímto společnosti ICG-Capability, s.r.o., se sídlem Marie Podvalové 1, Praha 9, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely:

    Zpracování Vaší žádosti i následné komunikace.*

    Zasílání následné komunikace o chystaných školeních, akcích společnosti a zvýhodněných nabídkách - "Newsletter".

    Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních údajů najdete zde.