Strategie DFSS pomůže zajistit růst firmy a získat konkurenční výhodu.


Metodika Six Sigma a její DMAIC cyklus pomáhá ve firmách snižovat variabilitu a odstraňovat defekty z procesů. V některých situacích však nemá již smysl upravovat stávající proces a je rychlejší a efektivnější navrhnout proces zcela nový. Tato situace často nastává u procesů, kde se změnil klíčový software, pracovní postup nebo produkt, resp. došlo k reorganizaci nebo slučování firem.

Právě návrhem nových procesů se zabývá metodika Design for Six Sigma a její metodický přístup DMADV, která je kombinací kreativních nástrojů a strukturovaného analytického přístupu. Tato metodika je primárně určena pro design procesů, ale úspěšně lze aplikovat i na nové produkty či služby.

Během kurzu se účastníci naučí praktikovat nástroje DFSS na skutečném procesu, který kompletně navrhneme. Zaměříme se na hledání funkčních parametrů a budeme kvantifikovat potřeby zákazníků (nástroje Kano a QFD). Pomocí inovativních, kreativních postupů i analytických nástrojů hledáme nejlepší koncept(y), které vyhodnocujeme a poté implementujeme a komunikujeme.

Ukázku nástrojů najdete v našem článku o metodě DFSS.

Důraz je kladen na strukturu a praktické procvičení všech fází. Metodika i jednotlivé nástroje jsou demonstrovány na reálných příkladech. Účastníci si vyzkouší design vybraného tématu v malých týmech. Maximálně praktické!

Naučíte se

  • Navrhovat nové procesy (pomocí projektové metodiky DMADV).
  • Zaručit maximální kvalitu produktů a služeb již při jejich vzniku.
  • Podporovat vývoj produktů a služeb efektivními procesy.
  • Efektivně sbírat a analyzovat zákaznické požadavky na nový proces.
  • Navrhnout různé varianty nového procesu a vybrat tu nejlepší.
  • Eliminovat rizika při implementaci a odhadnout finanční přínosy nového procesu.
  • Přes 10 nových nástrojů: QFD, KJ Analýza, DFMEA, SCAMPER, HIT Matrix aj.

Dostupné termíny