Jeden z nejvíce matoucích problémů spojených s vyslovením prosté věty „Používám Six Sigma“, má co do činění s metodikou, která je skutečně využívána. Ve většině případů Black Belti používají metodiku DMAIC, protože se zabývají zlepšováním existujících procesů. Zbývající menšina praktikujících Six Sigma používá Design For Six Sigma (DFSS) pro návrh nového produktu nebo procesu v Six Sigma kvalitě.

Co je DMAIC?

Pokud lidé mluví o Six Sigma, ve skutečnosti mají většinou na mysli metodiku DMAIC. Metodika DMAIC by měla být použita, pokud proces již existuje ve vaší společnosti, ale nesplňuje požadavky zákazníka nebo nepodává adekvátní výkon.

Metodika DMAIC je definována následujícími pěti fázemi: Definování, měření, analýza, zdokonalení a kontrola (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Pětistupňový přístup zahrnuje specifické nástroje.

Co je DFSS?

DFSS je zkratka pro Design For Six Sigma. Na rozdíl od metodiky DMAIC nejsou fáze nebo kroky DFSS univerzálně používané nebo definované. DFSS je spíš určitý přístup než definovaná metodika.

Jednou z populárních metodik DFSS je DMADV. Pět fází DMADV je definováno jako: definovat, měřit, analyzovat, navrhnout a ověřit (Define, Measure, Analyze, Design, Verify):

Pět fází DMADV je definováno jako: definovat, měřit, analyzovat, navrhnout a ověřit (Define, Measure, Analyze, Design, Verify)

Definujte cíle projektu a požadavky zákazníků (interní a externí).
Změřte a určete potřeby a specifikace zákazníků; Benchmarking konkurence a průmyslu.
Analyzujte možnosti procesu tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníků.
Navrhněte (detailně) proces pro splnění požadavků zákazníka.
Ověřte výkonnost návrhu a schopnost vyhovět potřebám zákazníka.

 

Pokud vás DFSS zajímá více, navštivte naše třídenní školení Design For Six Sigma – Design procesů. Naučíme vás designovat nové procesy pomocí Design for Six Sigma (DFSS), identifikovat koncové zákazníky a efektivní metody, jak zjišťovat jejich potřeby. Velká pozornost je věnována právě detailnímu rozboru sebraných zákaznických požadavků na nový proces a jejich implementaci.

 

Zdroj: iSixSigma, Design For Six Sigma (DFSS) Versus DMAIC