Jednodenní, ryze zážitkový výukový workshop změny výroby. Odjedete s komplexní znalostí problematiky a odhodláním k realizaci vašeho workshopu. Vytvoříte si záznam ze školení, vlastní školicí materiál, který vás povede ve vaší praxi.


Trénink probíhá na nové simulaci SMED>>PRESS, malé továrně na pracovním stole.

SMED>>PRESS

4 klíčové techniky – 4 nástroje

 • Kaizen v rychlé přestavbě pomocí techniky 1X. Nová technika vyzkoušená v konzultační praxi. Určená pro rychlé zisky.
 • SMED. Moderní pojetí klasické techniky pro redukci přestavbových časů.
 • Seřizovací vlaky. Technika pro minimalizaci přestaveb zaměřující se na technologické, nástrojové a procesní afinity, díky nimž můžeme redukovat velikost a počet seřízení.
 • Kapacitní řízení přestaveb. Technika optimalizace produktového mixu uvádí do souladu všechny 4 klíčové techniky a minimalizuje ztráty změnou výroby.

Jak to bude probíhat?

 1. Budete pracovat v malé skupině – uprostřed vašeho stolu SMED>>PRESS.
 2. Zadáme vám realizaci 2 výrobků, pro každý výrobek budete muset seřídit stroj. Budeme měřit a hodnotit vaši produktivitu při seřízení i výrobě dílů.
 3. Naučíme vás rychlý kaizenovský přístup k přestavbě.
 4. Naučíme vás SMED. Optimalizovaný a aktualizovaný na současný stav a trendy v průmyslu. Integrován je přístup k datům a industry 4.0.
 5. Naučíme vás analyzovat, sestavit a řídit seřizovací vlaky výrobků. Seřizovací vlak je „souprava“ výrobků, která projede vaším pracovištěm s minimálním ztrátou tvořenou seřízením.
 6. Naučíme vás plánovat ve vašem toku hodnoty minimalizované přestavby za současně sledovaného parametru minimalizace rozpracované výroby.

Proč k nám na trénink rychlé přestavby?

 • Umíme. A umíme vás to naučit.
 • Metodická přehlednost a odbornost výuky.
 • Okamžitá praxe všech technik na reálném stroji.
 • Následná jednoduchá aplikovatelnost do Vaší praxe.
 • Po školení si můžete simulaci zapůjčit a realizovat s vašimi kolegy stejný výukový workshop ve vašem provozu.
 • Bez školicích materiálů, vlastně i bez školení. Budeme pracovat s vámi a spolu na to přijdeme!
 • Odvezete si nápady, motivaci k vaší realizaci.

Komu je kurz určen

 • Továrnám, které potřebují získat ztrátový výkon svých zařízení.
 • Týmům, které redukcí času změny produktu získají produktivitu a nižší náklady procesu.
 • Manažerům výroby a Engineeringu – aby pochopili, jak řídit optimalizaci.
 • Seřizovačům, technologům – aby se naučili, jak být produktivní.
 • Klíčovým výrobním pracovníkům, trenérům – aby nalezli klíčové téma pro vaše další interní školení.

SMED>>PRESS

25x25x25cm reálné mechaniky na kancelářském stole. Ruční lis, vyrobený z kombinace překližky a dubového dřeva. Minimalizované pracovní zdvihy umožňují bezpečnost účastníků při tréninku. Simulace je navržena tak, aby odpovídala principům změny nástrojů v lisovně, či vstřikolisovně. Jde o zmenšený, zjednodušený stroj umožňující trénovat techniky rychlé přestavby na reálném procesu, ale současně bezpečně, v minimalizovaném měřítku s propracovanou vizualizací a výukovým potenciálem.

Dostupné termíny