Komplexní teorie, praxe v továrně, předání osobních zkušeností trenérů. Přijeďte si pro své nové dovednosti.
Kurz je součástí certifikovaného programu LEAN EXPERT.
Inovovaná podoba školení s vysokou přidanou hodnotou ve variantě online i v továrně.


Kdekoliv existuje produkt pro zákazníka, existuje i tok hodnoty. Plynulost toku je omezována bariérami vytvářenými prostředím, technologií, organizací práce i naší vlastní prací. Naučíme vás techniky razantního snižování, či úplné deaktivace těchto bariér.

Podrobně se zaměříme se na techniky rychlé změny výroby. Naučíme Vás realizaci klasické techniky SMED i nové progresivní workshopové nástroje 3X a 1X. Kombinujeme výklad teorie a praktické cvičení. Výklad doplňujeme praktickými poznatky z dílenské praxe v odvětvích automotive, elektrotechnického, stavebního, medicínského průmyslu, strojírenství a dalších. Ve druhém bloku se budeme věnovat Totálně efektivní údržbě (TPM), a to ze dvou pohledů. Naučíme Vás, jak správně implementovat strukturu TPM do organizace a nahlédneme do efektivity údržbářských procesů očima Lean metodiky. Zaměříme se na klíčové ztráty stroje. Prohloubíme Vaše znalosti v oblasti autonomní, preventivní a prediktivní údržby. Naučíme Vás analyzovat údržbářské činnosti a měřit jejich produktivitu. A výsledně, jak tyto údržbářské činnosti zeštíhlit a zproduktivnit. Ve třetím bloku Vám předáme znalosti v oblastech rychlého řešení problémů (PPS), vizualizace a standardizace. Naučíme Vás aplikovat 5S tak, aby bylo efektivním nástrojem standardizace práce.

Praktické kurzy v továrně

Aktivní propojení přednášené teorie a bezprostřední praktický trénink na provozu hostitelské továrny Vám umožní naučit se reálné provedení školené techniky. Hostitelské závody pečlivě vybíráme, aby poskytovaly školní prostředí a současně byly pro Vás motivací k osobnímu rozvoji.

Školení probíhá v hostitelské továrně v plném rozsahu 3 výukových dnů.

V továrně realizujeme 3 praktické workshopy zaměřené na rychlou přestavbu, preventivní/autonomní údržbu a finální vizualizaci a standardizaci procesu.

Společně připravíme Vaše workshopy. Vy provedete analýzu, natočíte videa procesu. Pomocí online technik budeme Váš postup kontrolovat, pomáhat směřováním a odbornou radou. Pomůžeme Vašemu týmu sestavit finální řešení a standardizaci.

Rozsah školení

Praktické kurzy v továrně

1. – 2. den 9:00-17:00
3. den 8:30-15:30
Lokalita je vždy oznámena pro konkrétní kurz a datum

 

Proč k nám na Lean Flow Expert?

 • Metodická přehlednost a vysoká odbornost výuky a následná jednoduchá aplikovatelnost do Vaší praxe
 • Předáme Vám řadu praktických rad pro různé typy průmyslového prostředí
 • Možnost konzultací s odborníky z jiných společností
 • Návaznost metodiky i tréninku – série LEAN EXPERT a GREEN/BLACK BELT
 • Garance kvality na školení
 • Kurz je součástí evropského certifikačního programu LEAN EXPERT skupiny ICG

Naučíte se

 • Techniku SMED pro zkracování přestaveb
 • Nové techniky Analytické techniky 3Z, 3X a jejich aplikace při deaktivaci bariér plynulého toku výroby
 • Novou progresivní workshopovou techniku 1X
 • Analyzovat a zeštíhlit údržbářské aktivity
 • Implementovat základy TPM
 • Techniky rychlého řešení problémů
 • Správné provedení techniky 5S, pochopíte problematické oblasti této metodiky
 • Vizualizovat a standardizovat zeštíhlené pracoviště

Co budete potřebovat

 • Pracovní boty a reflexní vestu na praxi do továrny

Certifikace

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování Lean Flow Expert.
Po absolvování všech nezávislých kurzů školícího programu a úspěšném zvládnutí závěrečných testů je možno získat evropský certifikát Lean Expert vydaný mezinárodním konsorciem ICG.
Certifikační proces je již v ceně kurzu! ICG nabízí možnost bezplatných konzultací v průběhu školicího programu s cílem zvládnout úspěšně certifikaci Lean Expert.

Více informací o Lean Expert

Dostupné termíny