Lean Six Sigma musí být podporována vedením společnosti – championy.


Školení Lean Six Sigma Champion se zaměřuje na výkonné manažery, kteří podporují projekty zlepšování procesů a řídí celý program. Cílem kurzu je představit základy metodiky Lean a Six Sigma, jednotlivé nástroje a techniky a v neposlední řadě vysvětlit roli a odpovědnost championa v rámci celého programu.

Manažeři, kteří se účastní školení, jsou pečlivě připraveni na své nové role jako sponzoři projektu (tzv. championi) a pro jejich pravidelnou spolupráci s vedoucími projektů (Green Belt či Black Belt).

Součástí jednodenního školení je praktický workshop, abychom identifikovali vhodné příležitosti a jejich prioritizaci. Celkově je cílem vytvořit silnou firemní infrastrukturu a kulturu, která zapojí vedení do pravidelného zlepšování procesů uvnitř společnosti.

Typické situace, ve kterých školení Lean Six Sigma Champion využijete

  • Plánujete spustit program Lean Six Sigma a potřebujete zvýšit informovanost a podporu středního a vrcholového managementu.
  • Je obtížné identifikovat vhodné příležitosti pro Lean Six Sigma projekty.
  • Potřebujete vyjasnit role sponzorů pro jednotlivé projekty.
  • Ve vedení společnosti existuje různá úroveň pochopení účelu Lean Six Sigma.

Naučíte se

  • Pochopit filozofii Lean Six Sigma (zásady zlepšování procesu a porozumění cyklu DMAIC).
  • Identifikovat příležitosti v procesech.
  • Jak řídit projekty Lean Six Sigma z pozice Championa projektu.
  • Najít nejlepší způsoby, jak Lean Six Sigma zavést do běžného provozu (vytvořit infrastrukturu).
  • Realizovat efektivní a správnou komunikaci o metodice Lean Six Sigma.