Zásady používání souborů cookies

Na našich webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA (dále jen reCAPTCHA). Tato služba je poskytována společností Google.
ReCAPTCHA slouží k ověření, zda údaje zadané na našich webových stránkách (například v registračním nebo kontaktním formuláři) byly zadány člověkem nebo automatizovaným programem. ReCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník internetu vstoupí na webové stránky. Za účelem analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, jak dlouho je návštěvník na webu nebo pohyby myší provedené uživatelem). Data shromážděná během analýzy budou předána společnosti Google. ReCAPTCHA analýzy probíhají zcela v pozadí. Návštěvníkům webových stránek se nikde nezobrazuje, že taková analýza probíhá.
Službu ReCAPTCHA používáme pouze za účelem a z oprávnění (právního titulu) oprávněného zájmu. Tím chráníme naše webové stránky před spamem a dalšími nekalými praktikami. Další informace o reCAPTCHA společnosti Google a zásadách ochrany osobních údajů s polečnosti Google naleznete na následující stránce: policies.google.com