Nejčastěji používaným typem Analýzy měřících systémů je „Gage R&R“. Při konzultacích neuspokojivých výsledků „Gage R&R” narážím na to, že zakopaný pes je v designu studie, ne v měření samotném.

Na školení analýzy měřicích systémů se věnujeme detailně tomu, jak naplánovat studii MSA i doporučením pro realizaci. Postup provádění MSA má známá pravidla, která zaznívají na každém školení, jsou obsažena v manuálech či k nalezení on-line. Přesto často nebývá splněno toto základní doporučení:

Pro studii “Gage R&R” je třeba vybrat vzorky reprezentující dlouhodobou variabilitu příslušného procesu.

Například software Minitab má v nápovědě doporučení, že vzorky vybrané pro studii „Gage R&R“ mají pokrývat cca 80% rozmezí dat, která dlouhodobě získáváte daným měřením.

V jednom oboru hračka, v jiném velká výzva. Zde je několik podnětů, které mohou pomoci úspěšně provést MSA v různých průmyslových světech. Na každém školení o nich s účastníky diskutujeme a přidáváme o další.


Témata k zamyšlení pro úspěšné plánování MSA v různých oborech

  • Jasná definice, co je vzorek
  • Hodnocení homogenity produktu (souvisí se skupenstvím)
  • Hodnocení variability přítomné v rámci vybrané šarže
  • Historie šarží, ze které pochází vybrané kusy/vzorky (průběh výroby, odstávky, kvalita použitých surovin, odchylky)
  • Používání materiálů pro měření
  • Stabilita a skladování kusů/ vzorků vybraných pro studii (pokud potřebujete dříve vyrobené, archivní vzorky)
  • Manipulace s kusy/vzorky během studie (pozor, aby se nelišila od rutinního procesu, u MSA se často dělá mnohem více měření)

Při hodnocení všech faktorů, které vám můžou zavařit, je možné použít nástroj Rybí kost.

Pokud řešíte, nebo se připravujete na Analýzu měřících systémů, investujte 1 den do školení MSA. Třeba tím ušetříte společnosti desítky nesmyslných měření. Na školení se věnujeme i studii Biasu a linearity měřidla, způsobilosti měřidla, destrukčním testům či atributivnímu hodnocení.