Kritická existenční rizika

»Události typu černé labutě ukázaly, že dopady nepředvídaných událostí mohou znamenat podnikatelskou existenční katastrofu.« 


Z hlediska potenciálních ztrát v přítomnosti i budoucnosti rozlišujeme dva typy kritických existenčních rizik.

Kritická existenční rizika s obnovitelným budoucím potenciálem

Jde o existenční rizika s výrazným omezením produkční schopnosti firmy a poškozením aktiv do té míry, že si na obnovu firma musí např. půjčit zdroje nebo obnova schopnosti produkovat trvá dlouhou dobu. Tento typ hrozeb omezí přítomný potenciál firmy, projektu, procesu, nikoli však budoucí potenciál. Může jít o situaci, kdy byl zlomovou událostí zasažen trh, ale výpadky tržeb je firma schopná obnovit. Podobně na straně firmy, výpadek produkční schopnosti je kolosální, ale v rozumném čase je firma schopna ho dorovnat. Nebo kombinace, kdy byl zasažen trh i produkční schopnost firmy. Firma je schopná tyto výpadky dorovnat.

výkonnost firmy/odvětví.

Obrázek: Výkonnost firmy/odvětví.

Rizika s obnovitelným budoucím potenciálem.

Obrázek: Rizika s obnovitelným budoucím potenciálem.

Kritická existenční rizika bez obnovitelného budoucího potenciálu

Ničivější účinek mají zlomové události, které znamenají podnikatelské existenční riziko, kdy firmy nejenom že ztrácejí současný potenciál, ale i budoucí potenciál. Obnova produkční schopnosti již není možná nebo nemá smysl, např. z hlediska velikosti potřebných zdrojů atd. Míra devastace trhu nebo produkční schopnosti firmy je již „pod čárou ponoru“, kdy, obrazně řečeno, je „loď“ tak vážně poškozená, že její potopení je jen otázkou času.

Rizika bez obnovitelného budoucího potenciálu.

Obrázek: Rizika bez obnovitelného budoucího potenciálu.

Klíčové jsou tři typy existenčních rizik s neobnovitelným budoucím potenciálem, kterým se firmy vyhýbají, omezují je nebo se na ně preventivně připravují:

  1. Kritické existenční riziko – Rizika zániku

Jde o rizika, která mají takový devastační účinek na firmu, proces, projekt, že znamenají její ukončení nebo zánik. Tzn., že produkční schopnost aktiva byla natolik poškozena, že není možné ji v požadovaném čase znovu obnovit nebo obnova překračuje možnosti subjektu, resp. to nedává ekonomický smysl.

  1. Kritické existenční riziko – Asymetrická rizika

Jde o rizika, kdy nevýhody dalšího postupu převyšují nad výhodami nebo pokračování v činnosti vede ke kolapsu. Jde o situace, kdy každý další krok, který subjekt udělá, jen zvyšuje míru rizika, resp. potenciální ztrátu hodnot aktiv, a jediným logickým krokem tak je okamžité ukončení činnosti a počítání ztrát.

  1. Kritické existenční riziko – Nekontrolovatelná rizika

Jde o rizika, která firma nemůže kontrolovat ani řídit, a její existence je v ohrožení.

V reálném podnikání mohou nastat situace, kdy všechny tři typy existenčních rizik nějakým způsobem koexistují a vzájemně se nevylučují.