Potřeba řízení rizik neboli monitoring rizik

Časová rizika

Když čelíte hrozbě tornáda, které zamířilo přímo k vám, vaše míra rizika, tj. potenciální ztráta, do velké míry závisí na tom, jestli tornádo uvidíte včas, schováte se do úkrytu, a zachráníte si tak život a majetek. Jde o časová rizika, kdy je míra rizika spojená s dynamikou událostí a rychlostí i účinností přijatých opatření.

Proto klíčová otázka při řízení rizik je:

„Kolik času máte na přijetí účinných opatření, než bude ovlivněna míra vašeho rizika?“

monitoring rizik

Obrázek: Monitoring rizik

Nejprve širší perspektiva, potom užší perspektiva

Řízení procesů, produktů, projektů, firmy je primárně zaměřené na dosahování výkonnostních cílů. Sledování, skenování změn (v okolí, ale i ve uvnitř firmy), které by mohly být hrozbou, je opomíjené. Cílem monitoringu firem je včas a správně identifikovat hrozby, vyhodnotit, jestli jde o riziko známé, ke kterému již byla přijata opatření, nebo jde o zcela nové riziko. Když vycítí nebezpečí, okamžitě aplikují širší perspektivu a zváží, jak rychle hrozba postupuje, jakou má nebezpečnost a jestli vyžaduje změny v existujícím plánu. Následně aplikují užší perspektivu: reakce, realizace. K tomu úspěšné firmy aplikují dvě „optiky“: širší perspektivu a užší perspektivu. Otázka „Kolik času mi zbývá do změny míry rizika?“ spadá pod širší perspektivu. Jde o využití času na zhodnocení situace ze širší perspektivy a formulace promyšlené reakce. Užší perspektiva znamená soustředění se na přijaté opatření, na kvalitu jejich realizace.

monitoring rizik perspektiva

Obrázek: Monitoring rizik: širší a užší perspektiva

Rizikové rozhodování

Když už z hlediska přípravy na předvídatelná a nepředvídatelná rizika bylo a je děláno vše podstatné, nastupuje řízení rizik v běžícím procesu, projektu, činnosti. Zjistili jsme, že schopnost rozpoznat, zda je hrozba z našeho registru nebo je úplně nová, je stejně důležité jako způsob reakce. Existuje nějaká korelace mezi dobrými výsledky a špatnými výsledky v řízení rizik ve vztahu k rychlosti identifikace změny, hrozby, rychlosti přijetí opatření a rychlosti jejich realizace? Úspěšné firmy v řízení rizik neinklinují k rychlosti. Využití času, delšího nebo kratšího, před změnou míry rizika na přijetí důsledných a promyšlených rozhodnutí přináší lepší výsledky než chvatné rozhodování. Úspěšné firmy vnímají dynamiku událostí a konají pomalu, když mají čas, naopak, když se situace dramaticky mění, jsou schopné závratnou rychlostí konat. Naše zjištění ukazují, že úspěšné firmy podstupují méně rizik, snaží se rizika omezovat, obcházet nebo redukovat. Úspěšné firmy jsou obezřetné, neriskují mnoho pro málo, neriskují víc, než si mohou dovolit.

Potřeba rozvoje rizikového myšlení

Rizikové myšlení není zvláště v průmyslových firmách vnímáno a rozvíjeno jako důležitá agenda. Jde spíše o určité vlny, kdy se pod vlivem vnějších nebo vnitřních událostí na určitou dobu prosazuje risk management, ale potom se vše vrátí do zajetých kolejí. Potřebujeme rizikové uvažování ve firmách rozvíjet cíleně, dlouhodobě, na všech úrovních firmy: strategické, taktické i operační.

Rozvoj rizikoveho uvazovani

Obrázek: Rozvoj rizikového uvažování

Na druhé straně potřebujeme, aby firemní aktiva, systémy (produkty, procesy, projekty) nebyly tak citlivé na negativní stresory. Je potřeba úsilí nasměrovat k robustnějším systémům, k adaptivním systémům. A nejenom to. Dokázat stresové situace transformovat v užitek, příležitost, k posunu na daleko vyšší úroveň než dosud (big data, strojové učení…).

Zvysovani robustnosti systemu

Obrázek: Zvyšování robustnosti systémů vůči riziku

 

Posuny ve smýšlení o riziku a jeho řízení jsme aplikovali v projektech, kde se nám podařilo dostat riziko pod kontrolu, ať to bylo produktové riziko, procesní riziko, projektové riziko nebo firemní riziko. Tyto zkušenosti jsme zapracovali do našeho modelu Řízení rizik a vypracovali jsme program Risk management academy.