»Zlomová událost, diskontinuita jako taková, neurčuje, do které kategorie (1. růst, 2. stagnace, 3. zánik) firma spadne. To určuje firma sama dávno před bouřkou.« 


Klíčovými faktory, které předurčují, jak si firma povede, když nastane nepředvídatelná událost s fatálním dopadem na podnikání, jsou:

  • Co udělala firma před událostí – prevence, připravenost.
  • Jak reaguje firma na vzniklou situaci jako důsledek černých labutí – monitoring, rychlost, účinnost reakce, kvalita realizace, obnova produkční schopnosti (recovery).
  • Jak se z dané situace firma poučila – rozvoj rizikového myšlení, posilování řízení rizik, posunutí k adaptivním a smart systémům.

Otázkou je: „Co má firma dělat dnes i v budoucnu, aby se vyhnula existenčním rizikům s obnovitelným, a i neobnovitelným budoucím potenciálem?“

Řízení firmy nad čárou ponoru.

Obrázek: Řízení firmy nad čárou ponoru.

Tím, že černé labutě není možné předvídat, tak otázka prevence proti nim ve smyslu eliminace jako hrozby, nemá smysl. Co má smysl, je otázka správné a včasné detekce černých labutí a po jejich objevení zmirňování jejich intenzity, resp. nebezpečnosti.  Na straně aktiva má smysl i prevence proti černým labutím a rovněž detekce a mitigace jako obnova poškozené produkční schopnosti aktiva.

PrevencexDetekce

V dalších článcích jsou popsány znalosti pro účinné de-risk strategie při působení zlomových událostí typu černé labutě způsobující existenční rizika firem.