»Nákladové myšlení, konání, management jsou stejně důležité jako funkční myšlení. Dosahovat spolehlivě cílových nákladů produktů je nová inženýrská a manažerská způsobilost«


Naše zkušenosti z projektů ukazují, že úspory přímých nákladů v rozsahu 10–30 % jsou reálné. V absolutním vyjádření není jedno, na které úrovni se úspora hledá, realizuje. Zda na úrovni dílu, produktu či firmy.

Náklady na díly/operace

Na součástkách najdeme mnoho možností pro změnu (materiál, tvar, rozměry, odchylky), ale absolutní přínos je spíše na úrovni jednotek. Je možné aplikovat nástroje typu Design for Assembly nebo Design for Manufacture, ale i přímo redesignovat vztažené operace a navázaný systém (stroje, nástroj, přípravek…).

Náklady na produkt/proces

Když hledáme úspory na úrovni produktu nebo klíčového procesu, tak, vzhledem k ročnímu objemu a komplexnosti produktu (počet a typ součástek…), úspory 10-30 % představuji desítky mil. CZK. Předmětem programu jsou všechny formy produktu z pohledu životního cyklu (funkční, montážní, výrobní, servisní…) i jeho diversita, resp. produktový sortiment. Všechny vztažené procesy a systémy a k nim vztažené náklady – celý produktový hodnotový řetězec. Měníme lokaci procesů (insourcing, outsourcing…), ale i součástek (přesun mezi příslušenstvím…).

naklady produkt_proces

Přímé náklady/firma

Typickou strukturu přímých nákladů firmy tvoří z 50 % materiálové náklady a z 30 % výrobní náklady. Zbytek tvoří náklady na testování, balení, dopravu, náklad na nekvalitu apod.

Proto má smysl procházet opravdu všechny produkty, včetně optimalizace portfolia (dle prodejnosti, dle ziskovosti…). „Všemi“ myslíme ty existující, ve vývoji ale i ty připravované. Všechny klíčové procesy (předvýrobní, výrobní, po-výrobní) i podpůrné procesy. Všechny nakupované materiály a hotové položky i kooperace.

Jde o rozsáhlý, komplexní a dlouhodobý program, do kterého jsou zapojené všechny úrovně řízení firmy, a který v přínosech významně zvyšuje EBITDA firmy.

1:10:100

Jednotky miliónů úspor nákladů lze dosáhnout, když měníme díl nebo sortiment dílů a k němu vztažené procesy a vstupní materiály.

Desítky miliónů lze ušetřit při změnách produktu a k němu vztažených procesů a systémů.

Stovky miliónů úspor lze dosáhnout, když je možné uspořit všechny přímé náklady na celofiremní úrovni.

Nabízíme konzulting a školení pro všechny typy cost savingu. Náš přístup je škálovatelný. Na čím vyšší úrovni dokážete snížit přímé náklady, tím vyšší bude absolutní hodnota úspor.

Proto nabízíme tři programy:

  1. Snižování nákladů v rámci firmy.
  2. Snižování přímých nákladů na klíčové produkty,
  3. Snižování nákladů na součástky/operace.