Společnost Borcad s.r.o. je český výrobce sedadel 2. a 1. třídy pro evropské dodavatele vlakových souprav. Je dlouhodobým klientem ICG, spolupracujeme už více než 10 let. Skrze inovace a jedinečný design jsme tomuto klientovi pomohli stát se špičkou v odvětví zdravotní a kolejové techniky. Nyní však byla firma donucena se seriózně podívat na nízkou a klesající ziskovost svých produktů. A to z několika vážných důvodů. Velcí zákazníci, pro které Borcad dodává sedadla, prohráli několik významných tendrů kvůli vysoké ceně. Jejich tlak na snížení vlastních nákladů se tak přenesl na dodavatele – včetně společnosti Borcad. Bylo potřeba část úspor nákladů poskytnout i zákazníkům, aby uspěli v budoucích tendrech. Paralelně s tím docházelo ve firmě k navyšování mezd, ale i ke zdražení některých nakupovaných položek. Rozbíhající se byznys si navíc vyžádal stavbu nové výrobní haly financované přes úvěr od banky, což navýšilo fixní náklady. To vše se promítlo do snížené ziskovosti produktů. Proto se majitel firmy rozhodl aplikovat pilotně projekt Product Cost Savings na jednu produktovou řadu, která tvoří podstatnou část tržeb, a tímto odstartovat změnu ve firemním myšlení ve vztahu k nákladům. Cílem je dosáhnout akceptace nového paradigmatu: „Je stejně důležité nejen navrhnout funkční, spolehlivý a žádaný produkt ale i navrhnout ho tak, aby přinášel mimořádnou ziskovost při dosažení cílových nákladů.“

Změna X – life produktů pro snížení nákladů

Pro splnění ambiciózního cíle jsme změnili všechny X – life produkty.

Revize funkčních požadavků – Market Design to Cost

Otevřeli jsme všechny požadavky na tento typ produktu a přehodnocovali jsme míru jejich plnění ze strany Borcadu. Našli jsme několik příležitostí, kde bylo možné změnou míry plnění očekávání zákazníků a následnou změnou konstrukce uspořit náklady. Následovalo několik sezení se zákazníky, abychom validovali tyto změny v míře plnění jejich očekávání. Bylo potřebné získat pozitivní validaci, aby změny neměly negativní vliv na rozhodování zákazníka při koupi produktu, aby je nevnímal jako snížení hodnoty nebo jako potenciální riziko. Například jsme změnili z hlediska šití a spotřeby materiálu komplikované tvary podhlavníku a opěráku, což zákazník a průmyslový designér odsouhlasili.

Kustomizace a unifikace – Product Variety Design to Cost

Borcad už před časem pro regionální sedadla vyvinul platformu a k ní z hlediska očekávané potřeby kustomizace otevřené konstrukční moduly. Ale i tak byla rozmanitost některých součástek vysoká z pohledu materiálu, různé způsoby výroby, různé způsoby montáže. Na obrázku níže je příklad 4 různých podpěr, které jsme zredukovali na jeden typ. Takových změn jsme provedli více.

Product Cost - Borcad - Platformizácia, unifikácia, modularita. 

Platformizace, unifikace, modularita.

 

Functional Product Design to Cost 

Zásadní změnou bylo, že jsme snížili počet dílů o 50 %. Což se projevilo v redukci materiálových, výrobních a montážních nákladů.

Na obrázku níže je příklad podpěry celé konstrukce dvojsedadla, kde se zjednodušením konstrukce podařilo snížit náklady o 80 %.

Product Cost - Borcad - Redesign podpery priniesol zníženie materiálových, výrobných a montážnych nákladov. 

Redesign podpěry přinesl snížení materiálových, výrobních a montážních nákladů.

 

Zlevnění montáže – Assembly Design to Cost 

Zásadně jsme změnili montážní strukturu některých klíčových konstrukčních uzlů, abychom dosáhli snížení montážních nákladů, které po materiálových nákladech, tvořili největší položku. Nosné rámy opěráku a sedáku byly původně ohýbané a roboticky svařované do svařeného profilu a následně svařované do podoby rámu, což generovalo vysoké náklady. Po jednáních s dodavatelem se vytipoval uzavřený profil, který nebylo potřeba ohýbat a svařovat do profilu, ale pouze do podoby rámu. To vedlo k radikálnímu snížení především času svařování, přechodu z ručního svařování na robotické, což radikálně snížilo náklady v podobě úspory 5 svářečů.

Manufacture Design to Cost 

Výroba nosných rámů u pásového polotovaru, ohýbáním a následně svařováním do uzavřeného profilu generovala výrobní náklady. Tato výroba rámu byla nahrazená nákupem hotového profilu. Tím se zcela eliminovaly výrobní náklady na rámy.

Material Design to Cost 

Dlouhé jednání s dodavatelem materiálu na výrobu chassis vedly k tomu, že podařilo přejít ze svařovaných profilů ve firmě k nákupu hotových profilů ze standardní nabídky.

Změna X – life systémů pro snížení nákladů

Nestačilo snížit náklady. Se zákazníky byl potvrzen nárůst objemů objednávek o 30 % ze střednědobého hlediska, ale bylo jasné, že výrobní systém nebude schopen v současném stavu tento nárůst zvládnout. Proto byla provedena celá řada změn v nákupním procesu a systému, ve výrobním procesu a výrobním systému (zvýšení výkonu lakovny o 25 %), v montážním systému (nový layout montáže, nastavení cílového taktu, vybavení pracovišť nářadím atd.), v plánování (přechod na nový informační systém) ale i změny v technologičnosti montáže dílů a podskupin (úpravy vrchního a spodního rámu pro možnost robotického svařování a eliminaci ručního svařování). Pilotní testy nového systému ukázaly schopnost dosažení cílové výkonnosti na 90 %, což bylo postačující.

Změny vlastnictví nákladů

Ukázalo se, že značnou část nakupovaných položek z hlediska nákladů tvoří čalouněné díly. Po analýze nákladovosti a vyjednávaní s dodavatelem bylo rozhodnuto přesunout tyto položky do firmy (insourcing) a vyrábět je o 25 % levněji. U několika dalších položek se podařilo změnit vlastnictví nákladů opačným směrem, outsourcingem na dodavatele s cílem snížení nákladů.

Nový produkt 

V rámci projektu jsme společně s multi-profesním týmem snížili přímé náklady na sedadlo řádově o desítky procent při zachování funkční kvality a spolehlivosti produktů díky aplikaci Design To Cost. Během 10 měsíců trvání projektu se podařilo vyvinout, otestovat a validovat u zákazníka řešení s takovým finančním přínosem, jakého procesním zlepšováním není možné dosáhnout. Poskytli jsme metodiku, trénink, vedení projektu, spoluřešitelství. Protože šlo o uspořené náklady, výsledky projektu se viditelně projevily přímo i v nárůstu EBIDTA firmy.

Product Cost - Borcad - Zníženie priamych nákladov na sedadlá o desiatky percent.

Snížení přímých nákladů na sedadla o desítky procent.