Ukázali jsme, jak snížit přímé materiálové náklady na produkt

Druhý modul Design to Cost Akademie byl zaměřen na snižování přímých nákladů na produkt. Ukázali jsme, že pro snižování přímých nákladů na produkt existuje vícero stupňů volnosti. Tyto stupně volnosti jsou podél celého řetězce životního cyklu produktu a mají svoji váhu z hlediska toho, v jaké míře je možné jejich aplikací snížit přímé náklady. Sílu vlivu změn v každé funkční zóně product life cycle vyjadřuje tzv. U – křivka, která ukazuje, že největší vliv na výši materiálových nákladů mají změny na funkční straně produktu a na straně nákupu materiálů a volby polotovarů. Prošli jsme metody, jak systematicky prohledat tyto stupně volnosti a vygenerovat reálné návrhy pro snížení přímých nákladů na produkt.

U křívka - vliv změn na přímé náklady dle lokace podél životního cyklu produktu.

Obr. 1 U – vlivová křivka vyjadřuje vliv změn na přímé náklady dle lokace podél životního cyklu produktu.

Přístup firmy Borcad ke snižování nákladů na produkty

V rámci modulu II – Design to Material Cost jsme navštívili firmu Borcad ve Fryčovicích. Borcad je český výrobce sedadel do vlaků pro přední výrobce vlaků v Evropě. Na globální trh se propracoval nabídkou nejlepší ergonomie sezení, jedinečným designem, vysokou kustomizovatelnosti produktů a rychlosti a spolehlivosti dodávek. S jejich sedadly se můžeme setkat ve vlacích Pendolino, Leo Express nebo OBB.

V posledním období Borcad reviduje svoje přístupy k řízení a snižování přímých nákladů, k řízení rizik. Majitel firmy Ivan Boruta v obsáhlé prezentaci a přímé diskusi s účastníky prezentoval firemní přístup ke snižování přímých nákladů na sedadlech do vlaků, kde Borcad počítá úspory v desítkách procent.

Borcad investuje mnoho vlastních zdrojů do vývoje vlastního sedadla pro civilní letadla. Za tímto účelem vznikla vývojová firma Idea Air. Ta aktuálně ukončila vývoj nového leteckého sedadla, které představí na mezinárodní výstavě v Hamburku.

Firma Idea Air – vývoj a výroba leteckých sedadel.

Obr. 2 Firma Idea Air – vývoj a výroba leteckých sedadel.

Design to Manufacture Cost

III. modul Design to Cost Akademie 2019 bude zaměřen na snižování přímých výrobních nákladů na produkt. Ukážeme, jak je možné cíleně, systémovým způsobem, snížit přímé výrobní náklady změnami:

  • ve výrobní struktuře produktu
  • změnou konstrukce dílů
  • změnami ve výrobním systému (postup, nástroje, nářadí, zařízení).

Ukážeme, jak simultánní volbou vlastností dílů a vlastností výrobního systému dosáhnout vysoké koherence měřené přes výrobní náklady.

Design to Manufacture Cost - příklad principu

Obr. 3: Principy snižování přímých výrobních nákladů.

Navážeme na přístup myšlení v intencích celého životního cyklu produktu a probereme principy – znalosti, jak změnami v jednotlivých funkčních zónách životního cyklu výrobku snížit přímé výrobní náklady.

Prezentace a návštěva firmy PSL a.s.

PSL a.s., člen skupiny Thyssen-Krupp, je významným výrobcem a exportérem přesných velkorozměrných ložisek, otočí a integrovaných převodů na globální trh, především pro stavitele větrných elektráren, satelitních systémů, velkorozměrných strojů. Prakticky z nuly se firma během 20 let vypracovala na globálního hráče v oboru. Má své obchodní zastoupení na všech světových trzích. Díky unikátnímu know-how a technologii je vyhledávaným partnerem velkých globálních hráčů.

Bude nás doprovázet bývalý technický ředitel Ing. Milan Riško, který má významný podíl na zavádění metod, systému na snižování nákladů napříč procesy. Představí přístup PSL k systematickému snižování nákladů nejenom na produkty ale napříč celou firmy. Tímto způsobem firma dokáže snížit každý rok náklady ve výši 1 % z tržeb.

Na 3. modul akademie Design To Cost se můžete přihlásit zde.