Spouštíme jedinečný vzdělávací program pro manažery technických úseků, manažery vývoje a konstrukce, product management i marketing.

Proč jsme spustili Product Development Akademii

Zdroj konkurenční výhody se přesunul ze schopnosti vyrábět do procesu vývoje, marketingu, tj. do schopnosti objevit inovaci, a hlavně do schopnosti objevit, jak ji komercionalizovat. Proto tlak na vysokou inovační výkonnost roste že všech stran. Naše zkušenost je, že inovace produktů jsou o vydělávání peněz, dlouhodobě, s rostoucím indexem, s nadprůměrnou ziskovostí.

Proto je klíčové objevit, kdo bude zdrojem tržeb, kdo bude zákazník. A také kolik má k dispozici zdrojů. Tomu je věnován Modul 1 – Market development.

Dále je třeba najít mimořádně užitečnou a efektivní hodnotovou nabídku a její nositele – produkty, produktové portfolio. Na ně se zaměříme ve dvou modulech – Modul 2 – Product development a Modul 3 – Product Platform development.

Podle našich zkušeností je vhodné, aby inovace vznikla ještě předtím, než se spustí samotný vývoj produktu. Klíčové je proto správné zadání vývoje. Teprve vůči správnému zadání má smysl hledat správné řešení. Proces generování a ověřování inovací však není ve firmách systematický, strukturovaný, opakovaně spolehlivě vedoucí k požadovaným výsledkům. Jak tento proces zlepšit ukáže Modul 4 – R&D management.

Do programu jsme pozvali špičkové české firmy, které dlouhodobě proces vývoje výrobku řídí a rozvíjejí, což uvidíme na prezentacích jejich vrcholových představitelů přímo v prostorách firem.

Modul 1 – Market Development

Proč

Obyčejně, když přijdu do průmyslové firmy a padnou základní otázky typu, jestli má firma vývoj, tak se automaticky předpokládá, že jde o vývoj produktu. Produktové inovace vnímáme v první řadě v kontextu vydělávaní peněz. Je to protihodnota za peníze od zákazníka. Proto první modul bude o tom, jak objevit nové zdroje příjmů na straně zákazníků, jakými požadavky jsou tyto zdroje – výdaje zákazníka, podmíněné.

Objevit nové a dlouhodobé zdroje zákazníků navázané na požadavky je stejně důležité, jako objevit vůči těmto potřebám pro zákazníky užitečnou a efektivní hodnotovou nabídku. To je Market development ve smyslu vývoj budoucího cílového trhu.

Know how

V modulu ukážeme, jak objevit nové zdroje růstu tržeb u existujících zákazníků penetrací – Market penetration, jak objevit zdroje u nových zákazníků, které firma neobsluhuje – Market expansion i jak objevit zdroje u nezákazníků, které neobsluhuje nikdo – Market creation. Dále se zaměříme na to, jak vytvořit pro penetraci, expanzi nebo kreaci novou, užitečnou, vysoce efektivní a odlišnou hodnotovou nabídku – New value proposition design.

Vnímáme trh komplexně, proto bychom rádi ukázali, jak vidět a objevit potenciál růstu v rámci odvětví i přes jiné odvětví. K tomu využíváme nejen vertikální přístup, od segmentace trhu přes zákazníky k požadavkům, ale i laterální přístup k novým segmentům, novým zákazníkům a novým potřebám. Navíc pro navyšování kritického objemu využíváme optiku de-segmentace, de-kustomizace.

Ilustrace laterálního a vertikálního přístupu k segmentaci trhu. Úrovně: Segmenty, Zákazníci, Potřeby.

Případové studie

Tyto strukturované přístupy podpoříme vlastními případovými studiemi z firem Fosfa a.s. a Česká Zbrojovka a.s.

Takeaway

Účastníci si odnesou strukturované postupy pro analýzu a syntézu příležitosti růstu na trhu.

Hostující firma

Naše pozvání přijala společnost Česká Zbrojovka, která už několik let úspěšně působí na globálním trhu s ručními zbraněmi. Obchodní ředitel společnosti Radomír Jarko se s námi podělí o zkušenosti, přístupy k práci s trhem a obchodními partnery. Součástí bude prohlídka zbraní, exkurze do výroby.

Firmě Česká Zbrojovka jsme pomohli s projektem vývoje a uvádění nové generace malorážek CZ 457 na globální trh.

Projekt vývoje a uvádění nové generace malorážek CZ 457 (Česká Zbrojovka)

Projekt vývoje a uvádění nové generace malorážek CZ 457, Česká Zbrojovka a.s.

Lokalita

Budeme pracovat v příjemném prostředí hotelu Skazen ve Velehradu, s večerní ochutnávkou vín v rámci blízké Vinné stezky.

Modul 2 – Product Development

Proč?

Pod tlakem rychlosti a urgentnosti jdou firmy rovnou k hledání řešení, obyčejně to „jedno“ nové se brání jako jediné možné, nejlepší. A typickým obrazem výkonnosti vývojového procesu je portfolio, kde 20 % produktů přináší tržby a zisk, zbytek má minimální výkonnost. Inovace vyžadují čas, experimentování, proto se hraje na jistotu a dá se přednost inkrementálním inovacím. Firmy nevyužívají potenciál produktových inovací.

Know how

Máme připravenou metodiku, jak inovovat existující produkt, aby vyvolal neutichající poptávku. Jak objevit úplně novou kategorii produktu. Jak z produktu udělat službu a naopak. Podpoříme tyto nové znalosti našimi případovými studiemi z vývojových projektů, např. projekt Feel Eco pro Fosfa a.s. v Břeclavi.

Případové studie

Systémový přístup při objevovaní trhu pro nový ekologický a současně vysoce účinný prací prášek Vám ukážeme na projektu Feel Eco, který jsme realizovali pro společnost Fosfa a.s. v Břeclavi. Kvalitativní a kvantitativní průzkumu trhu pomohl vytvořit model budoucího cílového trhu, kvantifikovat jeho velikost a dynamiku. Nově vzniklý produkt pro cílový trh získal několik ocenění na globálním trhu a tvoří významnou část tržeb společnosti.

Projekt vývoje úplně nového pracího prášku Feel Eco pro globální trh.

Projekt vývoje úplně nového pracího prášku Feel Eco pro globální trh.

Takeaway

Máme připravené algoritmy pro generování nové generace produktu, generování nových kategorií produktů.

Hostující firma

Firma Linet je evropskou špičkou ve výrobě nemocničních lůžek. Jedním z faktorů jejího úspěchu na globálním trhu jsou i produktové inovace. Ty by nebyly možné bez kvalitního procesu vývoje, bez silného marketingu. Naše pozvání přijal technický ředitel společnosti Linet Ing. Vít Karvay. Provede nás jejich přístupem k inovacím a vývoji výrobků.

Lokalita

Hotel Hejtmanský Dvůr ve Slaném

Modul 3 – Product Platform Development

Proč?

V současné době čelí výrobci spotřebních a průmyslových produktů několika zdrcujícím tlakům na globálním i lokálním trhu. Informovaného, vzdělaného zákazníka už neuspokojí nabídka standardizovaných produktů určených pro masový trh, požaduje nabídku na míru jeho individuálním potřebám, kde nic není zbytečné, nic mu nechybí a vše odpovídá jeho očekáváním. Nebo vyžaduje prostor pro self-customization. Masový trh se tak mění na vysoce fragmentovaný trh, kde trhem je samotný zákazník.

Růst na více a více fragmentovaném trhu není jednoduché. Firmy jsou nuceny rozšiřovat sortiment, zvýšit frekvenci uvádění nových modelů na trh, zvyšovat investice do pružných výrobních systémů atd.  Tento přístup vede k růstu tržeb, protože nabídka firmy uspokojuje širokou škálu různorodých potřeb zákazníků, ale na straně druhé nákup ztrácí výhody množstevních slev kvůli nákupu malých množství různorodých materiálů. Rostou hlavně nepřímé náklady spojené s managementem širokého sortimentu uvnitř firmy. Roste objem provozního kapitálu v podobě nárůstu portfolia různých přípravků a nástrojů, v podobě rozpracované výroby a širokého sortimentu nakoupených materiálů. Vstřícnost firmy při kustomizaci produktů pro zákazníka je doprovázená dlouhým reakčním časem. Nárůst poptávky po kustomizovaných produktech váže mnoho vývojových kapacit, které potom chybí při vývoji nové generace produktu.

Nežádoucí doprovodné jevy spojené s širokým sortimentem, vysokou mírou nabízené kustomizace, se snaží firmy eliminovat. Neproduktivní náklady v podobě častého přestavování procesů výrobci řeší zkracování doby přestavení výroby (SMED) nebo zvýšenými investicemi do pružnosti výrobních systémů. Nebo, když už je situace neúnosná, za odporu prodejců se redukuje šíře produktového portfolia. Tyto cesty se však zaměřují hlavně na zmírňování důsledků.

Málo pozornosti firmy věnují řešení kořenových příčin, především nesprávnosti rozhodnutí, jakou varietu potřeb bude firma obsluhovat, nedůslednosti v řízení šíře a hloubky produktového portfolia, nevhodnému konstrukčnímu systému pro stavbu produktového portfolia, nesouladu konstrukčního systému portfolia s výrobním systémem a dodavatelským systémem.

Jak tedy řešit trade off – rozpor: vysoká kustomizace – krátký reakční čas – nízké přímé náklady – nízké vyvolané investice do flexibilních systémů bez kompromisů?

Jedním z velmi účinných přístupů je Product Platform Development.

Know how

Ukážeme vám nové přístupy, jak přistupovat ke kustomizaci nabídky pro klienty, jak stavět produktové portfolio pro kustomizaci přicházející z celého trhu, jak navrhovat konstrukční systém pro vytváření produktové variety a jak navrhovat konstrukčně produktové portfolio tak, aby se zkrátil reakční čas vývoje, zbytečně se nezvyšovaly nároky na vysokou flexibilitu všech procesů od nákupu až po servis. Tento přístup nazýváme Design for Mass Customization.

Takeaway

Metodika Design for Mass Customization, postup, jak navrhnout konstrukční systém pro stavbu produktů založený na principech platformizace a modularizace.

Hostující firma

Firma Borcad patří mezi 8 nejlepších firem na světě, které vyrábějí sedadla do vlaků. Firma je špičková díky inovacím, vysoké míře kustomizace, jedinečnému designu. To vše vyvolalo vysokou poptávku u zákazníků ale i zjištění, že další růst zvyšováním počtu vývojových projektů není možný z hlediska nedostatku kapacit a dlouhého času vývoje. Řešením rozporu, jak zvýšit produktivitu vývoje při zkrácení doby vývoje, udržení si schopnosti dělat produkty na míru, flexibilněji přecházet na nové projekty a nezvyšování přímých nákladů na produkty, byl přechod od individuálního vývoje produktu na míru k vývoji na založeném na platformizaci a modularitě.

Přechod na vývoj platformy přinesl zachování vysoké kustomizace produktů pro zákazníka, vyšší flexibilitu při přechodu na úplně nový projekt, nenavyšování vývojových kapacit a udržení ziskovosti produktů nezvyšováním přímých nákladů. Všechny produktové řady jsou postavené na platformách, které jsou řízené a rozvíjené.

Vývojová fáze 1: Vývoj platformy. Vývojová fáze 2: Vývoj jednotlivých produktů.

Přechod od vývoje produktů k vývoji a řízení platforem.

Naše pozvání přijal majitel a generální ředitel firmy Borcad Ivan Boruta, který je připraven retrospektivně prezentovat klíčové kroky, které vedli k nynějšímu úspěchu firmy díky inovacím a řízení procesu vývoje.

Lokalita

Sejdeme se v areálu Idea Air Fryčovice, které je nezávislým vývojovým centrem společnosti Borcad.

Modul 4 – R&D Management

Proč?

Nejde jenom o to, jak správně vyvinout produkty, ale i jak provádět vývojový proces správně. Majitelé, akcionáři, si stěžují na nízkou produktivitu – t.j. počet uváděných nových produktů na trh, nepřiměřený dlouhý čas od idey po uvedení na trh, vysoké zpoždění projektů a nízká efektivnost v podobě vysoce překročeného rozpočtu, projektů ve zpoždění, nedostatečná flexibilita, předjímání nových trendů. Všechny tyto problémy s nízkou výkonnosti vývojového procesu, s jeho strategickým a operačním řízením, jsou řešitelné. Budeme probírat účinné procesní a řídící modely R&D pro zvýšení výkonnosti, a i budování R&D jako strategického aktiva firmy.

Know how

Ukážeme vám nové přístupy ke změnám v procesním, organizačním a řídícím modulu R&D. Tyto přístupy jsme úspěšně implementovali mnohých firmách, které mají vývojový proces jako klíčovou způsobilost.

Takeaway

Systémové modely pro zvyšování výkonnosti R&D procesů.

Hostující firma

Firma Amman CZ v Novém Městě na Metují je dceřinou firmou švýcarské Ammann Group. Vyvíjí a vyrábí pro celou skupinu stavební stroje. Má vlastní vývojový proces, který intenzivně rozvíjí. Naše pozvání přijal technický ředitel společnosti Petr Váradi, který nás nám představí jejich přístup a zkušenosti s řízením a rozvojem R&D. Absolvujeme prohlídku výroby a produktů Ammann CZ.

Amman ASC 130

Ammann v současnosti pracuje na několika nových produktech.

Lokalita

Sejdeme se a budeme pracovat v hotelu Rajská Zahrada v Novém Městě nad Metují.

Na všechny moduly Product Development Akademie se můžete přihlásit zde na webu.