Trend v realizaci strategií, který dobývá Evropu, se nazývá Objectives and Key Results OKR(s). Tento strategický rámec umožní celé organizaci zaměřit se na ty nejdůležitější aspekty a sladit se s nimi. Funguje to nebo to je jen nový manažerský buzzword?

OKR není nic nového. Společnost Intel a Andy Grove si připisují zásluhy za uvedení OKR do obchodního světa již v 80. letech 20. století. John Doerr opustil společnost Intel a pokračoval v zavádění OKR v Google. V poslední době desítky úspěšných společností včetně LinkedIn, Twitteru a ING Bank zavedly OKR jako platformu pro nastavení a řízení cílů a výkonnosti.

Zachování jednoduchosti

Jak OKR teoreticky funguje, lze vysvětlit za méně než tři minuty. Jedná se o kombinaci Cílů – Objectives (vyjádření cíle, obvykle kvalitativní povahy – „co“) a Klíčových metrik – Key Results (kvantifikovatelné vyjádření, které prokazuje dosažení cíle – „jak změřím úspěch“). Agilní společnost používá stanovené cíle každé čtvrtletí, které na konci období vyhodnocuje formou retrospektivy. Cíle jsou inspirativní (kvalitativní), časově ohraničené a reprezentují výsledky, jichž chcete dosáhnout. Příkladem může být: Vytvořte úžasnou zákaznickou zkušenost. To zní skvěle, ale jak poznáte, že je zkušenost úžasná? Vždy mějte na paměti, že bez měření nemáte cíl. Proto potřebujeme Klíčové výsledky. Jak můžeme měřit, zda poskytujeme úžasnou zákaznickou zkušenost? Dvěma dobrými možnostmi mohou být míra loajality zákazníků (Net Promoter Score) a podíl opakovaných nákupů. Cítí se naši zákazníci při jednání s námi dobře? Nakupují znovu a doporučili by nás? Pro udržitelný úspěch je vhodné zahrnout i protiopatření, jako je cena získání zákazníka (Customer Acquisition Cost).

Klíčové metriky jsou tedy podle definice souborem ukazatelů, kterými měříte svůj pokrok směrem k cíli. Pro každý Cíl byste měli mít sadu dvou až pěti Klíčových výsledků. Nejdůležitější je zvolit Klíčové metriky, které jsou jasně měřitelné a budou transparentní, komunikované a po třech měsících vyhodnotitelné. Po každé čtvrtletní retrospektivě se znovu definují a stanoví se nové cíle včetně dalších milníků. Své úspěchy uvidíte na první pohled.

Pokud je dosaženo 70 % Klíčové metriky, tedy požadovaného výstupu, zůstává v zelené oblasti stupnice. Pokud všechny Klíčové metriky spadají do této oblasti, celkový cíl se počítá jako splněný a měl by následovat nový. Pokud „semafor“ není zelený (pod 70 procenty), je třeba Klíčovou metriku revidovat, přenastavit nebo vyřadit. V každém případě se ujistěte, že krátkodobý charakter je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu v OKR rámci (viz obrázek).

6 kroků OKR

OKR

Odpověď na požadavky VUCA světa

OKR přináší inovativní přístup pro moderní prostředí, kde jsou vysoká stabilita a předvídatelnost minulostí. V době VUCA požadavků už není možné dosáhnout 100 procent. Stanovení různých cílů otevírá možnost rychle a důsledně reagovat na měnící se prostředí a podmínky. Zásadním krokem v tomto procesu je výběr pouze několika optimálních opatření a jejich realizace s relativně krátkodobou perspektivou, cílevědomě a rychle. Klíčem k úspěchu je koncentrace a důslednost při implementaci firemní strategie a okamžité reakce na změny. Další podstatná část spočívá ve výběru správných strategických cílů a jejich implementaci v iterativním kontrolním procesu podle nových pravidel hry. Transparentnost je pro OKR stěžejní. Pokud jde o otázku, zda bylo dosaženo klíčového výsledku, existují pouze dvě možné odpovědi: ANO nebo NE – nic mezi tím (viz několik příkladů OKR níže).

okr

„Pokud je důležité všechno, není důležité nic.“

Proč OKR?

Chybí vaší organizaci sladění, protože se divize nebo týmy s protichůdnými cíli vydávají různými směry? Pak by OKR mohlo být pro vás to pravé. Jasně definované cíle zdůrazňují, co je důležité v celé organizaci.

Pokud jste ve vedoucí pozici, možná dobře chápete, proč jsou věci ve vaší společnosti takové, jaké jsou. Je snadné zapomenout, že zaměstnanci, kteří dělají svou každodenní rutinu nebo se zabývají všemi drobnými všedními úkoly, nemají přístup k celkové vizi. Jednou z velkých výhod konceptu OKR je, že spojuje lidi s celkovým obrazem a zajišťuje, že každý ví, co se od něj očekává a proč.

Samozřejmě neexistuje žádná záruka úspěchu OKR. Nenahrazuje silnou firemní kulturu ani vynikající vedení. Přesto z něj můžete profitovat. OKR není univerzální přístup. Přemýšlejte o něm jako o sadě přizpůsobitelných stavebních prvků, které lze využít k transformaci způsobu, jakým vaše společnost využívá cíle.

Shrnutí výhod, které můžete očekávat od dobře nastavené implementace OKR

  • Komunikace: Snadno srozumitelný systém zvyšuje míru přijetí a používání.
  • Agilita: Časté cykly podporují agilitu a připravenost na změny.
  • Zaměření: OKR zajišťuje, že každý má jasno v tom, co je nejdůležitější.
  • Transparentnost: Zviditelnění měřitelných cílů podporuje sladění napříč funkcemi.
  • Zapojení: Většina cílů OKR vzniká zdola nahoru, takže týmy a jednotlivci jsou vlastníky svých cílů.
  • Vizionářské myšlení: OKR rozšiřuje naše myšlení o tom, co je možné.

Image: Becris, source: Shutter-stock