Pojem VUCA je často používaný pro charakterizaci dnešního světa. Používá se v mnoha situacích, řešeních a konzultačních přístupech, jako například i v Agile. Co se ale skrývá za těmito 4 písmeny?

V – Volatility – Proměnlivost – Poukazuje na proměnlivost dnešního světa. Změna se děje častěji než v minulosti, je rychlejší a má mnohem větší dopad. Příkladem mohou být tzv „Startupy“, které dokáží velmi rychle měnit své obchodní modely i způsoby, jakým fungují celá odvětví. Například Uber změnil tradiční způsob, jakým používáme taxíky, Airbnb mění formy ubytování na dovolené, KIWI způsoby hledání letenek. Změn je kolem nás mnoho a bude jich jen přibývat.

U – Uncertainity – Nejistota – Množství změn a jejich velký dopad znamenají, že fungujeme ve stále větší nejistotě. Co dnes v mém odvětví platí, už zítra nemusí být pravda. Vše se mění tak rychle, že plány mohou být neaktuální už v momentě, kdy se vytvoří. Nevíme, kdy přijde firma s novým nápadem, konkurence učiní neočekávaný tah, zákazníci změní svoje chování.

C – Complexity – Složitost – Kromě toho, že svět je proměnlivý a nejistý, vstupuje do něho ještě jeden faktor, a to složitost. Blízkost vnesená do našich životů internetem, mobilními telefony, sociálními sítěmi a sdílením způsobuje, že vše je propojené se vším. Existuje množství nelineárních propojení a těžko se určují jednoduché souvislosti. To nám zabraňuje svět snadno pochopit, ale hlavně nám to brání nalézat jednoduchá řešení.

A – Ambiguity – Dvojznačnost – Proměnlivost, nejistota a složitost způsobují, že neexistuje jediná pravda, jediné správné řešení. Řešení může být i správné i špatné. Záleží to na úhlu pohledu a těžko lze dopředu říci, která z těchto možností to bude.

Tyto vlastnosti VUCA světa způsobují společnostem komplikace. Jejich klasický způsob řízení projektů a společností totiž není určený na takovéto situace. Odpovědí může být Agile, který vznikl jako reakce na VUCA svět a poskytuje návod, jak s ním pracovat.

Autor: Martin Rusňák, ICG