Agilita a agilní řízení je pro naše zákazníky v Evropě tématem posledních 2-3 let. Na naší studijní cestě v Číně jsme se proto chtěli podrobně zaměřit i na tuto problematiku: Jak je v Číně vnímána agilita? Řeší se vůbec? Nebo je podobně jako v Evropě a v USA významným trendem?

Abychom tuto otázku zodpověděli, setkali jsme se se zástupci 2 společností: s generálním ředitelem Perficient  – společností, která se zabývá vývojem softwaru, sídlí v USA a v Hangzhou má vývojový tým přibližně 200 vývojářů s certifikací Scrum. Dále jsme se potkali s jedním konzultantem z odd-e – mezinárodní poradenské společnosti pro Scrum a Agile. Zde jsou naše klíčové poznatky

  1. Scrum je vhodný i pro asijské / čínské prostředí
  2. Důležitost agility v Číně stále roste

Scrum je vhodný pro asijské / čínské prostředí

Číňané se od raného dětství učí, že v životě existuje řada omezení (např. mají spíše rigidní školní systém a metody učení, rodiče rozhodují o jejich studiu atd …). Dozvěděli jsme se, že to je důvod, proč se zaměstnanci tradičně velmi spoléhají na to, co jim jejich manažer řekne. Rozhodnutí vedení většinou nejsou zpochybňována a nové směry jsou rychle přijímány. Vzhledem k těmto aspektům může agilita a sebe-řízení fungovat velmi dobře za následujících podmínek: a) manažer chce, aby zaměstnanci pracovali agilně; b) manažer nastaví vhodný rámec pro agilitu (např. myšlení, podpora zavádění agilní metodiky); c) zaměstnanci jsou nadšeni pro svou práci a vidí přínos ve využití agilních metod.

Důležitost agility v Číně stále roste

Stejně jako na celém světě, počátky agility v Číně jsou spojeny s metodou Scrum ve vývoji softwaru. Dnes existují mezinárodní společnosti, jejichž oddělení pro vývoj softwaru v Číně používá Scrum od roku 2004/2005. A nyní, jelikož jsou v této oblasti zkušenější, učí své západní kolegy, jak Scrum nejlépe využít.

Čínští odborníci také podotýkají, že touha pracovat agilně roste i v jiných odděleních než v IT, tj. v back office, podpůrných funkcích nebo při vývoji produktů. Zdá se tedy, že nadšení pro agile na celém světě ještě několik let vydrží – a kdo ví, co přijde po něm.

Autoři: Franz Schwarenthorer a Julia Fadler